Aralık, 2008 Kategorisi İçin Arşiv

Votka Nedir

Votka, iki kez rektefiye edilmiş aktif kömürden süzülmüş ve içilebilecek düzeye dek sulandırılımış saf alkoldür.Bunun için özel tat ve kokusu yoktur ve renksizdir. isminin Slavca su anlamına gelen "voda" wodadan geldiği sanılmaktadır votkanın ham maddesi çavdar, buğday ve benzeri tahıl ile patatestir.Bunlar pişirilir ve malt ile mayşelenerek şekerlendirilir.süzüldükten sonra %40-57 alkol derecesine düşürülür. içindeki alkol oranı %35 ile %70 arasında değişse de standart Rus ... Tamamına Bak

Sigorta Nedir

Sigorta, Kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır Sigorta Süresi Nedir Poliçenin yürürlükte kalacağı süredir. Birikimli yaşam poliçelerinin bazılarında sigorta süresi sabit olmayıp maksimum ve minimum süreler vardır. Bazılarında ise sigortalı ile sözleşme hazırlanırken belirlenen sigorta süresi mevcuttur Sigortacı Nedir Sigorta ettiren tarafından ödenen ... Tamamına Bak

Andromeda Nedir

Samanyolun dan daha uzakta ve çok daha büyük bir galaksi. On dokuzuncu asrın ortalarına kadar bunun uzakta bulunan çok büyük bir yıldız kümesi mi yoksa parlak bir gaz kütlesi mi olduğu kesinlik kazanmamıştı. 1864de Sir William Higgins, bunun tayfının devamlı, bundan dolayı da ışığının yıldız ışığı olduğunu ortaya çıkardı samanyolu sistemine dahil olmadığını ve andromedanın başka bir yıldızlar grubuna dahil olduğunu, 1920 de Edwin Hubbe 254 ... Tamamına Bak

Tabanca Nedir

Tabanca kısa namlulu bir ateşli silah olup, bulundurulması veya taşınması 6136 Sayılı Ateşli silahlar ve bıçak lar ile Diğer Aletler Hakkında kanunla hükme bağlanmıştır tabancalar, çalışma prensiplerine ve mermi muhafaza bölümlerinin şekline göre, şarjörlü veya toplu revolver olarak adlandırılırlar ve kullanılan mermilerin çaplarına göre sınıflandırılırlar Şarjörlü tabancaların kendine göre toplu tabancaların, da kendilerine göre avantaj ve dezavantajları vardır ŞarjörŞarjör içi mermiyle doldurulan bir nevi mermi kutusudur. ... Tamamına Bak

Trafik işaretleri

TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ Sağa Tehlikeli ... Tamamına Bak

Lades Nedir

Lades topluma mal olmuş, daha çok çocuklar arasında oynanan bir aldatmaca oyunudur lades, tutuşacak olan iki kişiden biri, eline tavukların göğsünden çıkan çatal şeklindeki köprücük kemiğini alır. Bir ucundan kendisi tutar, öbür ucunu karşısındakine tutturur. Oyunun amacı karşıdaki kişiye bir şey vererek kandırmaktır. Eğer bir şey verilmek istenen kişi karşıdaki kişinin amacının aldatmak olduğunu hatırlarsa aklımda diyerek alabilir. Bu durumda kaybetmemiş olur. ... Tamamına Bak

Limon

  Limon Citrus x limon, yıl boyunca büyümeyi sürdüren, kışın yapraklarını dökmeyen küçük bir ağaç türüdür limonun anavatanı kesin olarak bilinmemektedir. ılıman iklime sahip bütün memleketlerde kültür şekilleri yetiştirilen yaprak dökmeyen, uçucu yağ taşıyan bu küçük ağaçların meyveleri ülkemizde çok sevilir. Ege ve akdeniz gibi bölgelerde neredeyse her evin bahçesinde bir limon ... Tamamına Bak

İlçe Nedir

Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm kaymakamlık kaza ilçe idari bakımından mülki taksimatta ilden sonra gelen yerleşim birimidir ilçelerin Genel DurumuMerkezi idarenin taşra teşkilatındaki ikinci bölüm ilçe, idaresidir iller birden fazla ilçeden oluşur ilçelerin, kurulup kaldırılması ve değiştirilmesi de tıpkı illerde olduğu gibi kanunla olmaktadır Buna karşılık ilçenin komşu il olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi içişleri Bakanlığının hazırlayacağı müşterek ... Tamamına Bak

Resim Nedir

Resim, Yüzey üzerine renklerle, zihinsel eylemin ifadesi estetik bir görünüm oluşturmaktır Bugüne kadar bulunmuş ilk resimler, mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve gene mağara duvarlarına basılmış el izleridir. Bunlar, insanoğlunun soyut düşünme yeteneğini bu dönemlerde bile geliştirmiş olduğunu ispatladıkları için ayrıca değer taşırlar. teknoloji geliştikçe resim, yapmakta kullanılan malzemeler de gelişmiş, bitki yağlarıyla elde edilen ve öylece kullanılan pigmentlerin yerini sentetik pigmentlerle yapılmış, ... Tamamına Bak

Ebru Sanatı

Ebru, yoğunlaştırılmış su üzerine resim yapma sanatıdır. Geleneksel Türk Sanatlarındandır Koyulaştırıcı bir madde ile kıvamı arttırılmış suyun üzerine, içine öd katılmış, suda erimeyen boyaların serpilmesi ve su yüzeyinde meydana gelen şekillerin bir kağıda geçirilmesiyle yapılır Ebru malzemeleri Kitre Ebru yapımında kullanılan suyun belli bir yoğunluğa sahip olması ve özel olarak hazırlanan boyayı üzerinde tutabilmesi gerekmektedir, her hangi bir suyla ebru yapılamaz. Ebrunun suyuna ... Tamamına Bak
Copyright © 2019 Neden-Nasıl-Nedir. All rights reserved.
Kullanma Klavuzu - Kullanma Klavuzlar - Kullanma Klavuzu - vestel - arelik - beko - vaillant - bosch - beyaz eya - televizyon - buzdolab - amar makinas - klima - kombi - dvd - uydu alc - cep telefonu