Ocak, 2009 Kategorisi İçin Arşiv

Gökkuşağı Nedir

Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla havada beliren yedi renkli ve kemer biçimindeki görüntü beyaz ışık olarak yansıyan güneş ışınları, yağmur damlacıklarına rastladıklarında, her yağmur damlasının bir prizma vazifesi görmesi sonucu, tayf meydana getirirler. Böylece, gökte bir yay şeklinde kırmız portakal sarı yeşil mavi çivit menekşe renklerini belirtmesi ile gök kuşağı Tamamına Bak

Diabet Nedir

Diyabet, vücutta insülinin üretim ve kullanımına ilişkin gelişen problemlerin bir sonucu olarak meydana gelen bir hastalıktır Yediğimiz besinlerin çoğu, bir şeker formu olan glukoza dönüşür. Biz glukozu, adale ve diğer dokularımız için enerji sağlayan bir enerji kaynağı olarak kullanırız. Glukoz kanımızda dolaşır. Kaslarımız ve diğer dokularımız yağ ve karaciğer glukozunu kandan hücrelerin içine alabilmek için, insülin diye Tamamına Bak

Kredi Nedir

Kredi Sözlük anlamı itibariyle saygınlık ve güven anlamında kullanılmakta olup, genel anlamda herhangi birine ödünç para vermek veya nakit olarak alınacak bir mal veya verilecek bir hizmetin yerine getirilmesine kefalet etmek, garanti vermek, bedelini daha sonra almak kaydıyla bir mal ve, veya hizmeti Tamamına Bak
Etiketler: ,

Cemre Nedir

Baharın başlamasına yakın, ilkin havada, sonra suda, en sonra da toprakta, altışar gün ara ile meydana geldiği kabul edilen sıcaklık yükselişi. 19-20 şubat ta birinci cemre havaya, 26 - 27 Şubatta ikinci cemre suya, 5-6 Martta üçüncü cemre, toprağa düşer. Böylece bu tarihlerde ilkin havanın, sonra suyun, en sonra Tamamına Bak
Etiketler: ,

Kalorifer Nedir

Sıcaklık merkezi olan bir büyük kazandan çıkan sıcak havayı, su buhar ını ya da sıcak suyu, borularla dolaştırarak bir binanın her tarafını ısıtan düzenek Merkez ve depo durumunda olan bir kazandaki su kaynatılarak su buharı ya da kaynar su halinde radyatörlere gönderilir. Radyatörler yan yana Tamamına Bak

Klişe Nedir

Kabartma ya da çukur olarak, tahta yada maden levhalar üzerine kazılmış ya da bakır ve çinko levhalar üzerine fotoğraf aletiyle çekilerek nitrik asitle indirilmiş levhalara verilen isim Klişe, yapmak için ilkin, Klişesi yapılacak resim, klişe makinesinin karşısına bir cam arkasına gergince diklemesine konur. Bu resim, bir aynadan aksettirilerek bir ikinci Fotoğraf çeker gibi başka bir cam ya da film üzerine çekilir. Bu işlemde, resim istenilen büyüklük ve küçüklükte yapıldığı Tamamına Bak
Etiketler: ,

Kooperatif Nedir

İhtihsal kooperatifleri Bu çeşit kooperatiflerde işçilerde teşebbüse sermaye koyarak katılır,kazançları eşit olarak pay edilir kredi kooperatifleri, Üyelerin belli bir oranda para vermeleri ile kurulan bu kooperatifler, yine üyelerine, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, küçük oranda da olsa kredi yardımında bulunurlar. Bu krediler, piyasadaki nispetlerden daha düşük faizlerle yapılır. Bunlardan elde edilen Tamamına Bak

Kelime Nedir

Türkçede kelime, Büyük sesli uyumu kuralı, Küçük sesli uyumu kuralı olmak üzere iki kurala uygunluk gösterirler. Büyük sesli uyumu kuralı, kelimelerin, bütün hecelerindeki seslerin kalınlık ya da incelik bakımından uygunluğudur Fakat, bazı türkçe kelimeler, yabancı Tamamına Bak
Etiketler: ,

Naftalin Nedir

Maden kömürü katranından elde edilen bir madde. beyaz renkli kendine has özel kokulu, parlak kristal yapılı bir bileşiktir. organik yapılıdır. naftalinin güve ve benzeri böceklere karşı öldürücü bir etkisi vardır. Bu sebeple hemen hemen bütün evlerde kullanılır. Naftalin ayrıca boya yapımında özellikle siyah boya yapımında kullanılır Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen orta ve ağır Tamamına Bak

Zehir Nedir

Organizmaya girdiğinde, organik maddeleri ile fizyolojik çalışmayı bozan ve çoklukla ölüme sebep olan cisimlere verilen isim Zehir etkileri bakımından üçe ayrılırlar. Organik dokuyu eriten ya da bozan zehirler, Sinirler üzerine etki yapan zehirler, gaz zehirler Birinci grup zehirler yakıcı ve eritici özellikte olan zehirlerdir. Süblime, zaçyağı, kezzap, bunlara örnek olarak gösterilebilir Tamamına Bak
Copyright © 2019 Neden-Nasıl-Nedir. All rights reserved.
Kullanma Klavuzu - Kullanma Klavuzlar - Kullanma Klavuzu - vestel - arelik - beko - vaillant - bosch - beyaz eya - televizyon - buzdolab - amar makinas - klima - kombi - dvd - uydu alc - cep telefonu