2012 Kategorisi İçin Arşiv

Kimyasal tepkime Nedir.?

Kimyasal tepkime (kimyasal reaksiyon), iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır. Kimyasal olay ve kimyasal değişme kavramlarıyla eşanlamlıdır. Tamamına Bak

Antoloji Nedir?

Antoloji, seçki veya güldeste bir konu ya da beğeniye göre, derlenen metinlerin bulunduğu eser. Divân-ı Lügati't-Türk, Türk edebiyatındaki ilk seçki olarak görülebilir. Şair mecmuaları, tezkireler, cönkler de seçki olarak kabul edilir. Edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara denir. Yunanca'daki "anthos" (çiçek) ile "legein" Tamamına Bak

Analoji Nedir?

Analoji, iki farklı şey arasındaki benzerliklerden hareket edilerek birisi için dile getirilenlerin diğeri için de söz konusu olduğunu ileri sürmektir. Astronomi, antropoloji, psikoloji gibi daha çok benzetmeler yoluyla sonuca gitmek zorunda kalınan bilgi dallarında kullanılan bir problem çözme/sonuca ulaşma yöntemidir. Ulaşılan sonuçlar, gözlem ve deneyle kanıtlanmadıkça ihtimal düzeyinde kalır. Analojide benzetme, ilişkinin muhakeme edilmesini gerektiren analoji türüdür. Basit bir dille açıklamak gerekirse a:b=c:d ifadesinde belirtilen (kuş:gaga=kedi:diş) ... Tamamına Bak

Kavas Nedir.? Kavas Ne Demek.?

Kavas; elçilik, konsolosluk, banka, patrikhane, otel gibi kurumlarda kendine has bir üniformayla görev yapan koruma görevlisi ve hizmetlilere verilen addır. “Kavas” kelimesi esasen Arapça kökenli olup “oklu asker” veya “ok yapan”, “okçu” anlamlarına gelir. Türkçe ’nin farklı yörelerinde ise “kavas” kelimesi buğday ölçme kabı, aptal, budala gibi anlamlarda da kullanılır. Safety always first even when you've bitten the bullet and gotten them a smartphone, it https://spying.ninja/spy-on-whatsapp ... Tamamına Bak

Baro Nedir.? Baro ne işe yarar.?

Baro;Avukatlık mesleğine mensub olanların, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan münasebetlerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek Tamamına Bak

İçten yanmalı motor Nedir.? İçten yanmalı motor Nasıl Çalışır.?

İçten yanmalı motorlar, yakıtın motor içinde yanma odası adı verilen sınırlı bir alan içinde yakılması ile oluşan basıncın, piston denen parçayı hareket ettirmesi ile oluşan makinedir. Bu motorlara içten yanmalı motor adının verilmesinin sebebi ,yanma olayının motor içerisinde gerçekleşmesindendir. Tamamına Bak

Süperşarj Nedir.? Süperşarj ne işe yarar.?

Süperşarj, içten yanmalı motorlarda güç üretimini artırmaya yönelik uygulanan bir tekniktir. Normalde bir pistonun pozitif yer değişimi sonucu silindir içerisine hava dolar ve bu hava sıkıştırılarak yanmada kullanılır. (bkz: Dört zamanlı motorlar) Silindir içerisine ne kadar çok hava gönderilebilirse üretilen güç o denli yüksek olur. Süperşarj tekniği de Tamamına Bak

Intercooler Nedir.? Intercooler Ne işe yarar.?

Intercooler , turbo şarjlı motorlarda turbonun sıkıştırması sonucu ısınan havanın soğutulması için kullanılan ek soğutucudur. Turbonun basıncını yükselttiği hava radyatöre benzeyen peteklerin içerisinden geçirilerek tekrar soğutulduktan sonra motora gönderilir. Hava soğukken moleküller arası boşluk daha azdır yani birim hacimdeki molekül miktarı fazladır. Silindire verilen hava soğuk olduğunda silindirin içine daha fazla hava (oksijen) sığabilir ve bu şekilde volümetrik verim artırılarak daha fazla güç elde edilir. Ricki ... Tamamına Bak

Katalitik konvertör Nedir.? Katalitik konvertör Ne işe yarar.?

Katalitik konvertör, ya da katalitik dönüştürücü, motorların egzozlarındaki (dışarı verdikleri gaz) çevreye zararlı maddeleri daha az zararlı maddelere dönüştüren aygıt. En yaygın uygulaması otomobillerdedir. Bir katalitik konvertörün yaptığı, tam olarak yanmamış hidrokarbonlara ikinci bir yanma ve kirletici gazlara bir indirgenme ortamı sağlamaktır. Bu yanma ve indirgenme birtakım katalizörler Tamamına Bak

Basınç Nedir.?

Basınç, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarı. Katı, sıvı ve gazlar ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç (P), bütün Tamamına Bak
Copyright © 2019 Neden-Nasıl-Nedir. All rights reserved.
Kullanma Klavuzu - Kullanma Klavuzlar - Kullanma Klavuzu - vestel - arelik - beko - vaillant - bosch - beyaz eya - televizyon - buzdolab - amar makinas - klima - kombi - dvd - uydu alc - cep telefonu