Alp Disiplini Nedir

Sporun Ana Hatları

Alp disiplini yetenek ve hızı birleştiren coşkulu bir spordur. Alp Disiplini yarışlarının beş resmi dalı vardır. İniş ve süper büyük slalom hız odaklı yarışlardır. Slalom ve büyük slalom yarışmacının yeteneğinin günün kazananını belirlediği daha etkin tekniklerdir. Beşinci kombine yarışıysa hem tekniği hem hızı sınar.

Yarışçı Profili

Alp disiplininde esas itici gücü sağlayan yer çekimi olsa da, spor yüksek derecede formda olmayı gerektirir. İşin büyük kısmını bacaklar yüklenir, kollar ve vücudun üst kısmı sadece dengeyi sağlar. Alt bacaktaki kaslar yarışçıların öne eğilmelerini sağladığı için özellikle önemlidir.

Parkurlar

Alp disiplini parkurları için belirlenmiş bir uzunluk yoktur. Hız etkinliği parkurları yarışmacıların keskin dönüş, dik iniş ve düzlük gerilimlerini test etmek üzere tasarlanmıştır. Slalom yarışları daha zorlu yokuşlarda gerçekleştirilir ve dağdan iniş sırasında kullanılan parkurlar saha düz bir yol izler. Tüm yarışmacıların geçmesi gereken her parkur renkli girişlerle açıkça işaretlenmiştir. Erkeklerin yarıştığı parkurlar kadın yarışmacılarınkine kıyasla daha uzundur ve daha çok geçit içerir.

Açık ve Kapalı

Alp disiplini yarışları, “geçit” adı verilen renkli bayraklar kullanılarak düzenlenen yamaçlarda ya da pistlerde gerçekleştirilir. Geçitlere, en çok iniş yarışlarında rastlanırken, en sık geçit kullanılan yarışlar da slalom yarışlarıdır. Yan yana dizilmiş bayraklardan oluşan yarışa ‘açık’ geçit yarışı, arka arkaya dizilmiş bayraklardan oluşan yarışa ise ‘kapalı’ geçit yarışı adı verilir. Açık geçitler yarışmacıya aşağı inerken takip etmesi gereken güzergâhı gösterirken, kapalı geçitler yarışmacıyı doğal iniş güzergâhı çevresinde dönmeye zorlar.

Yarış Teknikleri
Dönüşler
Yarış hızındayken dönüşleri yapmak sıkı çalışma gerektirir. Kullanılan son tekniğe ‘oyma dönüşü’ adı verilir. Örneğin, yarışçı ağırlığını sol kayağa aktarır ve kayağın dış kenarının eğimi kesmesini sağlar. Kayak sol tarafa döndükçe, eğimin biçimine göre esner.
İniş yarışı hız etkinliklerinde yarışçıyı yavaşlatması nedeniyle dönüşler asgari tutulur. Yarış çizgisinde kalmak için ayarlamalar yaparken, yarışçı ayaklarının üstünde durabilmek için gücüne ve dengesine güvenmelidir.
Slalomda yarışçılar slalom direkleri arasında dönüşler yapmak zorundadır. Yüksek seviyedeki slalom kayakçıları dönüşlerini direklere çok yakın yapar; bu sayede yolları, mümkün olduğunca düz ve kısa kalır. Yarışmacıların “blok” adlı tekniği kullanarak direkleri sökmesine izin verilir.
Atlayışlar
Slalom yarışçıları, yerle temaslarını nadiren keserler; ama hızlı yarışlar, genellikle yarışçıların atlayış yapmasını gerektirir. Otoyol trafiğinden daha hızlı ilerleyen iniş yarışçıları, bir atlayışta 80m yüksekliğe çıkabilirler. Bu yükseklikte bir atlayış, ciddi yaralanmaları önleyebilmek için birçok yetenek ister. Yere inen yarışçılar ekipmanlarına da güvenirler. Kenardaki şeritler kayağı serbest bırakır ve yumuşak kayak kıyafeti kaymalarını, hafifçe yavaşlamalarını ve güvende olmalarını sağlar.
Yarışma Kuralları
 • Yarışmalar, Uluslararası Kayak Federasyonu’nun (FIS ICR) güncel teknik kural ve düzenlemelerine göre gerçekleştirilecektir. Herhangi bir itiraz durumunda İngilizce kural kitapçığı geçerli sayılacaktır. (Madde 12.30.1)
 • Spor faaliyetinde içerik veya disiplinle ilgili itirazlar, hakemler veya ilgili uluslararası federasyonun düzenlemelerinde belirtilen görevliler tarafından jüriye iletilir. (Madde 11.2)
 • Kafile başkanı veya vekili jüri kararına itiraz edebilir. Ancak bu itiraz uluslararası federasyonun düzenlemelerine göre yazılı olarak tahkim kuruluna iletilmelidir. Bu tip itirazlar 50 US Dolar depozit ödemek kaydıyla yapılabilir. Söz konusu ödenen miktar, itiraz haklı bulunduğu takdirde geri iade edilecektir. (Madde 11.3)
 • Yapılan itirazla ilgili nihai karar verildiğinde, zaman kaybetmeden itirazda bulunan ülkenin kafile başkanına rapor edilmelidir. (Madde 11.4)
 • Madde 3.2.2. ye göre yapılan itirazlar kafile başkanı veya vekilince yazılı olarak hadisenin üzerinden 6 saat geçmeden FISU Başkanı’na veya Genel Sekreteri’ne sunulur. (Madde 3.2.7)
Ekipman Kontrolü
 • Üniversiteler Kış Oyunları’nda yapılacak malzeme kontrolü FIS Kıta Kupası’nda yapılan malzeme kontrolü ile aynı şekilde olacaktır.
 • Atlama kıyafeti, kayaklar, sporcunun (bay-bayan) boyu ve ağırlığı yarışmadan önce kontrol edilir. Hiçbir sporcunun kontrolden geçmeyen ekipmanlarla yarışmasına izin verilmez.
 • Yarışmaların birinci turunda rastgele herhangi bir sporcunun ekipmanları kontrol edilebilir. Yarışmanın ikinci turundan sonra en iyi 5 sporcunun ve kura ile belirlenecek 1 sporcunun ekipmanları kontrol edilir.
 • FIS düzenlemelerine uygun olmayan ekipmanlarla yarıştığı tespit edilen sporcu jüri tarafından diskalifiye edilir.
Yarışma Disiplinleri
Erkek Bayan
Super Combi Super-G Super Combi Super-G
Super Combi Slalom Super Combi Slalom
Super-G Super-G
Büyük Slalom Büyük Slalom
Slalom Slalom
Katılımcı Sayısı
 • Yukarıda konu edilen koşulları yerine getiren her ülke katılabilir.
 • Bireysel yarışmalara 8 yarışmacıdan sadece 6’sı katılabilir.
 • Takım başına 3 yarışmacı katılır.
Yarışma Alanları
 • Erzurum Konaklı Alp Kayağı Tesisleri: Şehir merkezine 17 km uzaklıkta bulunan, 460 hektar kayak alanına sahiptir.
 • Hizmet Binası: Konaklı Kayak Tesisleri’ni kullanan sporcu ve ziyaretçilerin günü birlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, kayak kiralama, satış, gişe hizmetleri, kafe, yemekhane, dinlenme ve servis ünitelerinden oluşmaktadır.
 • Yemekhane: Tek katlı olan binamız sporcuların gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ünitelerden oluşmaktadır.
 • Bakım Binası: 4 adet kar aracı park alanı, bakım ve servis üniteleri ile ofislerden oluşmaktadır.
Liftler Uzunlık DC
A Lifti 1213m 4
B Lifti 2145 m 4
C Lifti 1613 m 4
D Lifti 1704 m 4
E Lifti 800 m 4
F Lifti 800 m 4
Harita

GENEL KURALLAR

FISU spor faaliyetlerine aşağıdaki şartları taşıyanlar katılabilir:
 • FISU’ya üyeliği olan kuruluşlar (birlikler)
 • FISU’ya üyeliğin bulunmadığı durumlarda:
  • Ulusal Olimpiyat Komiteleri’nin Olimpiyat Oyunları’na katılımına izin verdiği ülkeler.
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nce tanınmayan Ulusal Olimpiyat Komitesi’ne sahip ülkeler
Aşağıdaki şartları taşımak kaydıyla FISU spor faaliyetlerine katılabilirler.
Katılacakları spor dalının bağlı olduğu bir ulusal federasyon bulunması ve bu ulusal
federasyonun ilgili spor dalının bağlı olduğu uluslararası federasyona üye olması gerekmektedir. Hangi ülkelerin hangi spor dalına katılacağına Yönetim Kurulu karar verir.
Sadece aşağıdaki şartları taşıyanlar sporcu olarak FISU Kış Oyunları’na katılabilir:
 • Sadece ulusal yüksek öğrenim kurumlarınca tanınan üniversite ve üniversiteye eş değer enstitülerde eğitimine devam etmekte olan öğrenciler.
 • Belirtilen eğitim kurumlarından, oyunların yapıldığı tarihten bir önceki dönemde diplomalarını almış olan öğrenciler.
 • 2.000.000’dan daha az sayıda nüfusu olan ülkeler ve 5.000’den daha az sayıda üniversite öğrencisine sahip ülkelerde lise öğrencileri FISU faaliyetlerine katılabilirler. Ancak lisede en az 2 yıldır okuduklarının kaydını sunmaları gerekmektedir. Yararlanmak isteyen ülkeler başvurularını, katılmak istedikleri faaliyetten en az 6 ay önce FISU Yönetimine yapmak zorundadır. Yapılacak başvuru ile birlikte ilgili ülkenin yüksek öğrenim kurumunca hazırlanacak belgeler de gönderilmek zorundadır.
Bütün sporcular aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:
 • Temsil ettikleri ülkenin vatandaşı olmak.
 • Faaliyetin yapıldığı yıl, 01 Ocak itibari ile 17 yaşından küçük 28 yaşından büyük olmamak.

essaysheaven.com

Yazar Hakkında

'in 1319 yazısı bulunmaktadır..

Yorumunuzu Bırakın

Eğer profil resminizin görünmesini istiyorsanız gravatar'a ücretsiz kaydolabilirsiniz.

Yorum yollayabilmek için giriş yapmalısınız.

Copyright © 2019 Neden-Nasıl-Nedir. All rights reserved.
Kullanma Klavuzu - Kullanma Klavuzlar - Kullanma Klavuzu - vestel - arelik - beko - vaillant - bosch - beyaz eya - televizyon - buzdolab - amar makinas - klima - kombi - dvd - uydu alc - cep telefonu