HAYVANLAR

 • İnek

  Sığırlar (Bovinae), memeli hayvanların çift toynaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasına giren bir alt familya Çoğunlukla evcil olan, kaba ve hantal yapılı, kuyrukları püsküllü, boynuzlu...

 • Timsah

  Timsah, sıcak bölgelerdeki akarsularda yaşayan, timsahgiller takımından iri yapılı, kalın ve kabuksu derili sürüngen türlerinin genel adıdır. Uzaktan bakıldığında kertenkeleye benzerler. Vücutlarının üzeri, sert kemiksi...

 • Kedi

  Kedi Felis sylvestris catus kedigiller Felidae familyasından memeli, evcil, etçil bir hayvandır. 2,5 ile 12 kilo arasında ağırlığa ve dişilerde 50 cm. erkeklerde 70 cm....

 • Deve

  Deve, devegiller (Camelidae) familyas?n?n Camelus cinsini olu?turan iki evcil hayvan t�r�n�n ortak ad?. develer y�k �eki ve binek hayvan? olarak kullan?ld??? gibi, y�n�, s�t�, derisi...

 • Eşek

  Eşek (Equus asinus), atgiller (Equidae) familyasının evcilleştirilmiş türlerinden biridir eşeklerin inatçı olduklarına dair olumsuz inanç, aslında sahiplerinin bu hayvanların oldukça gelişmiş kendini koruma dürtülerini yanlış...

 • Maymun

  Maymun, k���k ila orta c�sseli, genellikle uzun kuyruklu, �o?unlu?u a?a�ta ve tropik ormanlarda ya?ayan primat. Yeni d�nya maymunlar? ve Eski D�nya maymunlar? olmak �zere iki...

 • Angut

  Angut (Tadorna ferruginea), tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir dalıcı ördek türü Bu kuş türü iniş yaparken rüzgarı arkasına alarak indiği için sağlıklı bir iniş yapamayarak...

 • Atmaca

  Accipitridae familyasının Accipiter cinsinden 31 yırtıcı kuş türünün ortak adı Çakırlarla birlikte Accipitridae familyasının Accipitrinae altfamilyasını oluştururlar.Bütün türleri ormanlarda yaşayan ve daha çok küçük kuşlarla...

 • Ahtapot

  Ahtapot Sekiz-ayak Octopoda kabuksuz bir kafadan bacakl?d?r. Kayalar �st�nde kollar?yla s�r�nerek ve suyu hunisinden p�sk�rterek hareket eder. K���k t�rleri kayal?k ve yar?klar aras?nda gizlenerek avlan?r....

 • Alabalık

  Alabalık Salmo trutta, Salmonidae familyasının en tanınmış mensubudur ve Somon balığı ile yakın akrabadır. alabalık, diye adlandırdığımız balıkların ama hepsi sadece Salmo cinsine ait değillerdir....

Genel Genel wordpress