‘HAYVANLAR’ Kategorisi İçin Arşiv

İnek

Sığırlar (Bovinae), memeli hayvanların çift toynaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasına giren bir alt familya Çoğunlukla evcil olan, kaba ve hantal yapılı, kuyrukları püsküllü, boynuzlu büyükbaş hayvanlardır. Mideleri dört gözlü olup geviş getirirler. Üst çenelerinde kesici dişleri bulunmaz. Otları alt çenelerinin dişleriyle keserler. Boynuzları daimidir. Kırıldığında bir daha yeniden Tamamına Bak

Timsah

Timsah, sıcak bölgelerdeki akarsularda yaÅŸayan, timsahgiller takımından iri yapılı, kalın ve kabuksu derili sürüngen türlerinin genel adıdır. Uzaktan bakıldığında kertenkeleye benzerler. Vücutlarının üzeri, sert kemiksi plakalarla örtülüdür. Ön ayaklarında beÅŸer, arka ayaklarında dörder parmak bulunur. Parmak araları tamamen veya kısmen perdelidir. Uzun, yandan Tamamına Bak

Kedi

Kedi Felis sylvestris catus kedigiller Felidae familyasından memeli, evcil, etçil bir hayvandır. 2,5 ile 12 kilo arasında ağırlığa ve dişilerde 50 cm. erkeklerde 70 cm. ye varan ebatlardadır. Çok çeşitli renklere sahip olabilmekle beraber genetik olarak çok farklı ve orijinal renklere de sahip Tamamına Bak
Etiketler: ,

Deve

Deve, devegiller (Camelidae) familyas?n?n Camelus cinsini olu?turan iki evcil hayvan t�r�n�n ortak ad?. develer y�k �eki ve binek hayvan? olarak kullan?ld??? gibi, y�n�, s�t�, derisi ve eti i�in de beslenir. Yaln?zca evcil t�rleriyle tan?nan bu hayvanlar?n yaban?l atalar?ndan bu yana pek az de?i?ikli?e u?rad??? san?lmaktad?r devenin iki t�r� Hindistan, Pakistan, Afganistan, iran, Suriye, Arabistan gibi G�ney asya �lkeleri ile Afrika�da yeti?tirilen tek h�rg��l� ... Tamamına Bak

Eşek

Eşek (Equus asinus), atgiller (Equidae) familyasının evcilleştirilmiş türlerinden biridir eşeklerin inatçı olduklarına dair olumsuz inanç, aslında sahiplerinin bu hayvanların oldukça gelişmiş kendini koruma dürtülerini yanlış anlamalarından kaynaklanır Bir eşeğe, zorlayarak ya da korkutarak, kendi yararına olmadığına Tamamına Bak
Etiketler: ,

Maymun

Maymun, k���k ila orta c�sseli, genellikle uzun kuyruklu, �o?unlu?u a?a�ta ve tropik ormanlarda ya?ayan primat. Yeni d�nya maymunlar? ve Eski D�nya maymunlar? olmak �zere iki gruba ayr?l?rlar. maymunlar ve insans?lar Orangutan, ?empanze, goril ve gibonlar bilimadamlar?nca insan (ingilizce ape) olarak adland?r?l?rlar ve maymun familyas?na dahil edilmezler. Bununla birlikte insans?lar, halk Tamamına Bak

Angut

Angut (Tadorna ferruginea), tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir dalıcı ördek türü Bu kuş türü iniş yaparken rüzgarı arkasına alarak indiği için sağlıklı bir iniş yapamayarak yuvarlanır. Bu özelliğinden teşbih yapılarak argoda da kullanılır. Suna ile birlikte Tadorna cinsinde yer alır. Bu kuş, eşi ölürse başka bir eş ile bağlantı kurmayıp ölen eşinin arkasından Tamamına Bak

Atmaca

Accipitridae familyasının Accipiter cinsinden 31 yırtıcı kuş türünün ortak adı Çakırlarla birlikte Accipitridae familyasının Accipitrinae altfamilyasını oluştururlar.Bütün türleri ormanlarda yaşayan ve daha çok küçük kuşlarla beslenen atmaca oldukça kısa, geniş kanatlı ve uzun kuyruklu Tamamına Bak
Etiketler: ,

Ahtapot

Ahtapot Sekiz-ayak Octopoda kabuksuz bir kafadan bacakl?d?r. Kayalar �st�nde kollar?yla s�r�nerek ve suyu hunisinden p�sk�rterek hareket eder. K���k t�rleri kayal?k ve yar?klar aras?nda gizlenerek avlan?r. insan ve b�y�k hayvanlardan saklan?rlar. �ekmenli kollar?yla yenge�leri yakalar, kabuklar?n? boynuzsu ikiz �eneleriyle ve di?li dilleriyle par�alarlar. Parlak ve ses Tamamına Bak

Alabalık

Alabalık Salmo trutta, Salmonidae familyasının en tanınmış mensubudur ve Somon balığı ile yakın akrabadır. alabalık, diye adlandırdığımız balıkların ama hepsi sadece Salmo cinsine ait değillerdir. Salmonidae ailesinin arta k alanını oluşturan Oncorhynchus ve Salvelinus cinslerine ait olan balıkların bazılarınada alabalık denilir. Alabalığın bir sürü çok Tamamına Bak
Copyright © 2019 Neden-Nasıl-Nedir. All rights reserved.
Kullanma Klavuzu - Kullanma Klavuzlar - Kullanma Klavuzu - vestel - arelik - beko - vaillant - bosch - beyaz eya - televizyon - buzdolab - amar makinas - klima - kombi - dvd - uydu alc - cep telefonu