Akışkan nedir nasıl ölçülür.?

Akışkan, sıvıları, gazları, plazmaları ve bazı durumlarda plastik katıları (eriyik) kapsayan, maddenin hallerinin bir altkümesidir.

Akışkanlar, kayma gerilmesi altında sürekli biçim değiştirir (akar). Akışkanlar, akma kabiliyetinin bir sonucu olarak bulundukları kapların şeklini alır.

Bu özellikler, tipik olarak durağan denge halinde kayma gerilmesine dayanamamanın bir sonucudur. Bir katıda, gerinme, zorlanmanın fonksiyonu iken, bir akışkanda, gerinme zorlanma oranının fonksiyonudur. Yani katı cisim kayma gerilmesine mağruz kaldığında şekil değişimine uğrar ve bu şekil değişimi katının elastik şekil değişimi ile sınırlıdır. Akışkan ise kayma gerilmesine uğradığı sürece şekil değişimine (yani akmaya) devam eder.

Bu davranışın sonucu, akışkanın durum karakteristiğinde basıncın rolünün önemini gösteren Pascal yasası’dır.

Akışkanlar özelliklerine göre ikiye ayrılabilir:

Nivtonsal (‘Newton’sal)
Nivtonsal (‘Newton’sal) olmayan.

Akışkanların davranışı, Navier–Stokes denklemlerini içeren, bir grup kısmî diferansiyel denklemler ile tanımlanır.

Akışkanlar, gazlar ve sıvılar içerisinde de sınıflandırılmışlardır. Sıvılar serbest bir yüzey formundadır (yani, yüzey bulunduğu kap tarafından şekillendirilmemiştir), gazlar ise değildir, tüm hacmi kaplar.

Katılar ve akışkanlar arasındaki fark, bazen çok açık değildir. Fark maddenin viskozitesinin saptanması ile oluşur; örneğin, silikon plastik farklı zamanlarda hem katı, hem de akışkan olarak tanımlanabilir.

Akışkanların özelliklerini inceleyen çalışmalar, akışkanlar mekaniği olarak adlandırılır. Akışkanlar mekaniği de akışkanın hareket haline bağlı olarak, akışkanlar dinamiği ve akışkanlar statiği olarak alt bölümlere ayrılır.
Kaynak:http://debimetre.com.tr Die struktur konnte also Zusatzinfos nicht so wie ursprünglich beschrieben sein

pHMetre – pH Ölçümü Nasıl Yapılır

pH bir çözeltinin asitlik veya alkalinlik derecesini tarif eden ölçü birimidir.

0’dan 14’e kadar olan bir skalada ölçülür. pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, ve H ise Hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir.

pH tanımı Hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması olarak verilebilir:

pH = -log[H+]

pH hidrojen iyonun aktivitesi cinsinden bir asit veya bazın derecesini ifade etme yoluyla ihtiyaç duyulan kantitatif bilgiyi sağlar.

Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [H+] ile hidroksil iyonunun [OH-] derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eğer H+ derişimi OH- derişiminden fazla ise maddemiz asidik; yani pH değeri 7 den düşüktür. Eğer OH- derişimi H+ derişiminden fazla ise maddemiz bazik; yani pH değeri 7 den büyüktür. Eğer OH- ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcut ise, madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötraldir.

Asit ve bazlar herbiri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için, birini tesbit etmek diğerini bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin bir ölçüsüdür. pH logaritmik bir fonksiyon olması açısından, pH değerindeki bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki on-katlık değişime karşılık gelir.

pH ÖLÇÜMÜ

Yaklaşık bir pH belirlemesi, pH seviyesi değiştikçe değişik renk alan pH kağıtları veya göstergeleri ile elde edilebilir. Bu tip göstergelerin doğruluklarında sınırlamalar mevcuttur, ve renkli veya koyu örneklerde doğru olarak sonuç elde etmek zorlaşabilir.

Daha doğru pH ölçümleri bir pH metre ile elde edilebilir. pH ölçümü üç parçadan oluşur: pH ölçüm elektrodu, referans elektrodu, ve yüksek empedans girişli bir cihaz. pH elektrodu, ölçülen çözeltinin pH’ına göre voltaj veren bir pil gibi düşünülebilir. pH ölçüm elektrodu hidrojen iyonuna hassas bir cam haznedir. Haznenin içinde ve dışındaki bağıl hidrojen konsantrasyon değişimine göre farklı milivolt çıkışı verir.

Referans elektrodu çıkışı hidrojen iyonu aktivitesi ile değişmez. pH elektodunun iç direnci çok yüksektir. pH değişimine göre ortaya çıkan voltaj değişimini ölçmede zorluk çıkarır. pH metrenin giriş empedansı ve kaçak dirençler önemli faktörler haline gelir. pH metre temel olarak yüksek empedanslı bir yükseltici olup anlık elektrod voltajlarını ölçüp sonuçları analog veya dijital bir göstergede pH birimi cinsinden gösterir. Bazı hallerde, özel kullanım alanları veya iyon-seçici ya da Oksidasyon-İndirgeme Potansiyeli (ORP) elektrodlar için voltaj da okunabilir.

phMetre Cihazları

Made with code suggests that coding will also bring about entrepreneurial propensities in girls because they’ll be able to https://phonetrackingapps.com/ bring their ideas to life

Evde Rakı Nasıl Yapılır.?

Evde Rakı Nasıl Yapılır.? FERMANTASYON

SEKERDEN RAKI YAPARKEN:

Öncelikle ölçüleri vermeliyim.Benim ölçüm her zaman için asagıdaki resimde

(Resim 1)Gördügünüz 19 Litrelil su bidonu.Bir bidon maise için 4,5 Kgr Seker,50 gr Kuru

instant maya (Ekmek yaparken kullanılan Dr ötker yada pak maya olabilir) ve tercihen az

kireçli yada kireçsiz su.

Resim-1

1)4,5 Kgr seker bir tencerede bir defada yada iki defada ısıtılarak (Kaynatmaya gerek

yok) karıstırıp surup kıvamına getirilir ve bidona dökülür 50 gr maya su ile karıstırılarak

eritilir.Surup kıvamına getirilmis seker 25 dereceye kadar su ile sogutulduktan sonra (Çünkü

maya 30 derece sıcaklıktan sonra ölebilir)maya eklenir.Bu karısıma tercihen yarım litre

pekmezde katılır.

2)Bidon bogaz hizasından biraz daha asagıya kadar su ile takviye edildikten sonra

yaklasık 5 dakika boyunca çalkalanır.Daha sonra bidonun üzeri plastik bir hortum geçecek

kadar delinir ve bidon kapatılır.Bu hortum suya degmeyecek sekilde kapaktaki delige

sokulur.Hortumun diger ucu içisu dolu siseye ucu suya batacak kadar sokulur.

3)Eger bidon evin içinde kalacaksa pencere kasası yada duvar delinerek bu küçük sise

sarıda bırakılmalıdır.Çünkü fermantasyon sırasında çıkan gazlar insan saggı açısından

tehlikeli olabilir.Solumaktan yada atesle temasından kaçınılmalıdır.

4)Eger bu fermantasyonu kıs mevsiminde yapıyor iseniz içi bos bir kasa,içi bosaltılmıs

eski bir buzdolabı yada benzeri bir dolapta 25 dereceye ayarlanmıs bir sekilde dolabın

içerisindeki akvaryum ısıtıcısı ile olabildigince sabit ısıda 21 gün bekletilmelidir.Bu süre bir

kaçgün çok yada az fark etmez.önemli olan küçük sisedeki kabarcıkların durmasıdır.Bu

fermantasyonun bittigini gösterir.Bu süre Sekere Pekmez katılması ile yada üzümden yapılan

maisede 7 güne kadar düsebilir.Ancak eviniz kaloriferli ise tıpkı yogurt yaparken oldugu gibi

5)Fermantasyon durdugunda bidon çalkalanmadan ve tercihen yukarıdan hortum

sallayarak sıvı baska bir kaba aktarılır.Burada amaç dipteki asit miktarı fazla ve kötü kokulu

tortuyu almamaktır.İste su anda elimizde birinci damıtıma hazır bir sıvı var.

KURU ÜZÜMDEN RAKI YAPARKEN:

Kuru üzümden rakı yapabilmek için öncelikle seker oranı yüksek kuru üzüm bulmak

gerekiyor.Ben ilk aldıgım üzüme hiçbirsey katmadan fermante yaptırabildim.Ama daha sonra

alınan kuru üzümde fermantasyon baslamayınca yukarıda anlattıgım gibi Surup hazırlayıp (2

Kgr sekerden) Kuru üzümden elde ettigim maiseye karıstırdım.Bence sizde ister yüksek seker

oranlı isterse düsük oranlı olsun sekeride isin içine katın.Yoksa fermantasyon olamama riski

var.Buradada 19 litrelik su bidonu ölçümüz olsun.İlk önce 2,5 Kgr kuru üzümü kıyma

makinesinden (Ben denemedim ama Robot olabilir ) geçirerek macun kıvamına getiriyoruz.Bu

karısıma 2 Kgr sekerden olusturdugumuz (Sart degil ama Yukarıda nedenlerinden

bahsetmistik)Surubu karıstırıyoruz.Daha sonra Seker yapımındaki ikinci maddeden itibaren

herseyi aynen uyguluyoruz.

YAS ÜZÜMDEN RAKI YAPARKEN:

Yas üzümün kuru üzümden tek farkı kıyma makinesinden degil aynen saraptaki gibi

ayakla yada preste sıkarak çıkan sırayı fermante etmek.Aslında sanki sarap yaparmıs gibi

davranmakta fayda var.Hatta eskiler tüketemedikleri sarapları damıtıp rakı yaparlar imis.

1. DAMITMA

Fermantasyonu biten maisede yaklasık %10 civarı alkol bulunur bu alkolü sudan

ayrıstırarak renksiz ve temiz bir sekilde almak için damıtmak gerekir.

Bu is için Bir öncelikle 9 litrelik düdüklü tencere lazım.Tabi siz isi büyük tutup ben

bütün mahalleye rakı yaparım derseniz o zaman bu size yetmez .Asagıda resim 2,3 ve 4 tede

göreceginiz gibi düdüklü tencerenin tepesinde bakır bir boru var.


Ben bu boru ile sadece 2.

damıtımı yapıyorum birinci damıtım için kullanılan borunun bu borudan tek farkı daha uzun ve

tepesinde derecenin girebilecegi kadar bir delik olması.Birde bu borunun içerisinde yarım kilo

kadar elektrikçilerde satılan küçük boncukların olması Simdi malzeme listesini çıkartalım.

9 litrelik düdüklü tencere

80 cm uzunlugunda 42mm çapında 1 yada 2 mm kalınlıgında bakır boru (1.damıtım için)

15 cm uzunlugunda 42mm çapında 1 yada 2 mm kalınlıgında bakır boru (2.damıtım için)

2,5 M civarında 10 mm çapında ve bir tarafına havsa açılarak rekor takılmıs bir boru

10 Cm civarında 10 mm çapında bir tarafına havsa açılarak rekor takılmıs bir boru

100 C lik derece

250 Ml lik mezur

Pilastik bir kova

10 luk bakır boruya uygun lastik hortum.

900 lük dansimetre (Yogunluk ölçer)

Borunun içerisine boncuklar yerlestirilerek düsmemeleri için mum altlıgı olarak

kullanılan aliminyum ve çok ince malzeme kullanıldı.


resimlerdende anlasılacagı gibi damıtım için gerekli malzemeler bunlar. Birinci damıtım borusuna (Resim1 A)bakır kaynagı ile tutturulmus ve içinden soguk

su geçen bir boru daha var.Damıtıma baslamadan evvel bu malzemenin su buharı ile denenmesi

gerekir.Çünkü alkol buharının uzun süre ortaya çıkması ve bunun birikmesi patlamalara yol

açar.Bundan sonra yapacagınız her yanlıslık kazaya neden olabilir.O nedenle dogabilecek tüm

sorunlar size aittir.Tarafımdan hiçbir sorumluluk kabul edilmez.Su buharı ile denemelerde

herhangi bir kaçak yoksa tencerenin 2/3 ü maise ile doldurulur bu asamada tencerenin içerisine

1 kasık iyotsuz tuz atılması alkol alımını arttırır.Ates borunun yarısı ısınana kadar tam daha

sonra damlamanın olabilecegi en az seviyeye kadar açılır.Burada amaç 79 derecenin üzerine

çıkmamaktır.Çıkarsak alkol ile beraber suda gelecektir bu durumda alkolun derecesi düsük

olur.Gerçi 2.damıtımda bu alkole zaten su eklenecek.Ama alkolun susuz gelmesi sudan

ayrılması rakı kalitesi açısından da önemli.O nedenle maise içerisinde alkol azalana kadar 79

derecede tutmak pek sorun degil.sıcaklık yükseldiginde kalın boruya kaynaklı 10 luk bakır

borudan çesmeyi açarak su geçirmek gerekli.Unutmamak gerekirki tüm bu islemlerde su yada

ısı yavas arttırılıp azaltılmalıdır.Unutmamamız gereken diger bir konuda Sogutma kovasının en

az yarısının su ile dolu olması gerektigidir. Bu unutulursa alkol buhar olarak çıkar .

Damlama azaldıgında yada sıcaklık kontrol edilemez olarak

yükselmeye basladıgında tenceredeki alkol azalmıs

demektir.Ancak her durumda içinde kalan alkolün çogunu

almak için sonlara dogru ısı 90 dereceye kadar çıkartılıp bir süre

daha alkol alınmalıdır.Gelen sıvının tadına baktıgınızda alkolün

çok azaldıgı hemen anlasılacaktır.Bu durumda ocak kapatılmalı

ve yanmamaya dikkat ederek neredeyse koydugumuz sıvının

¾ ü dökülür.Çünkü bu kısım tamamen su ve posadır.Bu sekilde

tüm bidon damıtıldıktan sonra 2. damıtım asaması gelir.


FLTRELEME

1. damıtımdan sonra elde edilen suma hangi cins meyvadan yapılırsa yapılsın o meyvanın

kokusunu içerir.Bizim gibi yıllardır meyve degil seker degil seker küspesi yada cibre

alkolü gibi kalitesiz ürünlerden yapılan rakıları içmemiz nedeni ile arıtılmıs ve kokuları

mecburen yok edilmis ürünleri rakı sandık.Çünkü arıtılmamıs olsalar kimze agzını

sürmezdi.Bu nedenle en azından simdilik hiç meyva aromasına tahammülü olmayanlar

(İlk 4-5 ay bu önerilir) sumayı 3 kere filitre etmelidir.Bu is için yıkanmıs ve kola

siselerine konmus su arıtma cihazları malzemeleri satanlarda bulunan Aktif Karbon

kullanılır.Filitrelemede unutulmaması gereken bir noktada asla 2.damıtımdan sonra

rakıyı aktif karbondan geçirmeyin.Çünkü tüm anason filitrede kalarak rakının

beyazlamasına ve anason kokusuna son verilmis olur.

Bu Kola Sisesinden 2 adet olması ve birinden digerine yavasça alkol akması istenmeyen

kokuların önüne geçecektir.Aktif karbonun kilosu 5 $ civarı.O nedenle 2 kilo aktif karbon alıp

4-5 defa yıkanarak ondan sonra 2 adet kola sisesine paylastırılmalı.Sisenin dibi delinip bir

plastik hortum geçirilmeli ve bu hortumun geçtigi yer dısarıdan slikonlanmalıdır.Ayrıca

içeridende aktif karbonların hortumdan dısarı akmasını önlemek için sisenin içerisinden hortum

çıkıs agzına elek türü bir malzeme konulmalıdır.

2.Damıtım (Anasonlama)

İste isin en zor ve dikkat isteyen kısmı burasıdır.Öncelikle 2. damıtımda gerekli olacak

malzemeler kahve ögütücü ve terazi.


2.Damıtım için benim ölçüm her kaynatmada 5 litrelik su sisesi.Her bir

Kaynatma sonrası yaklasık 45 dereceye inceltildikten sonra 5 yada 6 litre olan

(Rakı inceltme başlığı altında alkolün nasıl inceltildigi yöntemi ve malzemeleri

anlatılmıştır) 1. damıtım sumaya 250Gram ögütülmüs anason en az 3 saat

önceden katılarak bekletilir.

Bu karısım düdüklü tencereye dökülerek en kısık ateste damlama baslayana kadar

beklenir.Tabiki sogutma kabında su olmalı.Bu bölümde dereceye gerek yok çünkü en kısık

ateste damlayıp duracak.Ates o kadar az açılacakki önce kalın boru çok ısınmasına ragmen

damlama gerçeklesmeyecek.ste bu andan itibaren ates çok az adımlarla açılarak damlamanın

basladıgı yerde durulacak.Bu noktada eger tencere üzerinde yada borularda kaçak yoksa alttaki

sise 750 gr alkol olana kadar basına ugramanıza gerek yok.Yalnız sogutma suyundan buhar

yükseldiginde suyun üzerinden bir miktar baska bir kaba alınıp oraya soguk su ilave edilir.Ben

ısınan suyu baska bir kaba alarak içerisine buz kalıpları atıp soguduktan sonra tekrar o suyu

kullanıyorum.Tüm islemde sadece 2 kova su yetiyor.Yoksa her ısınan suyu dökerseniz 20 kova

su bile zor yetebilir.Rakı yaparken dogal kaynaklara zarar vermemek gerekir bence.Bu 750 gr

alkol ayrılarak bir yerde biriktirilir çünkü bu önce gelen 750 ser gramlık alkol de anason çok

azdır.Sondan gelen 250 gramda ise yogun anason oldugundan rakı çig anason kokar.Siz bu

anlatılanlara bakıp zor oldugunu sanmayın.Ben Türkiye de bu isi sadece 1 kisinin bu sekle

benzer yaptıgını ögrenip en az 150 saat deneyimden sonra çok güzel göbek rakısı yapmayı

ögrenebildim.Bu asamaya kadar baya rakı ve anason telef ettim.Siz çok öndesiniz.ingilizce si

olanlar Mutlaka http://homedistiller.org/ sitesini ziyaret etsin.Burada alkolün olusumu

hakkında çok sey bulacaksınız.Neyse biz konumuza dönelim.Rakıyı çok fazla tüketenler

kaliteden biraz ödün verip alacakları rakı miktarını arttırabilirler.Bastan ve sondan az alarak

kaliteyi az ama miktarı fazla yapmak elinizde.Ancak rakı bir zevk isi bence kalite çok

önemli.Eger rakıyı yapabilirseniz bir daha Su anda piyasadaki hiçbir rakıya dönüp

bakmayacaksınız.

Bu yöntemle bastan ve sondan ayırdıktan sonra atesi hiç açmadan yaklasık 5 saat sonra

1,5 litre rakı alacaksınız bunu asagıdaki sekilde 45 dereceye inceltince (Alınan rakı yaklasık 80

derecedir) üç 70 lik bir 35 lik alacaksınız.Bugünkü raf degeri yaklasık bu kalitede rakı için 90

YTL dir.Hem ekonomi hem damak zevki açısından sizi uçuracaktır.

RAKI NCELTME

Geldik isin sonuna.Yukarıda bahsedildigi gibi alınan 1,5 litre rakıya önce 500 gr su ekliyoruz

(Bu su mutlaka yumusak menba suyu olmalı) simdi bu rakı kaç derece oldu.Bunu ölçmek

için bu rakıya katılan çok soguk suyun rakıyı yaklasık 20 derecelik bir sogukluga getirmesi

lazım.Çünkü birazdan anlatacagım yogunluk ölçen dansimeter ile ölçüm dogru olması için bu

sıcaklık önemli. Asagıda gördügümüz tablodaki Vol denen egri Alkol derecesini

belirliyor.Yatay eksen Dansimetre ile yapılan ölçümdeki yogunlugu dikey eksendeki degerler

ise yogunlugu ölçülen alkolün derecesini gösteriyor.Bizim derdimiz 45-50 derecelik içki

oldugundan isimize ancak 900 lük dansimetre ve bu tablo yaradı. Bu tabloda en üstteki egriyi

kullandıgımızda yaklasık 45-50 derece arasındaki bir rakı için 0,930 civarı bir yogunluga

kadar rakıyı sulandırmamız gerekiyor.Bu islem bittikten sonra yaklasık 2,5 litrelik rakımız var.Ama daha isimiz bitmedi.Simdi yarım

çaybardagı suya 15 gr toz seker atıp eriyinceye kadar ısıtıyoruz.ve bunu rakıya katarak

karısmasını saglıyoruz ve rakıyı siselere yada bidonlara koyup en az 20 gün beklettikten sonra

afiyetle içiyoruz.

AFİYET OLSUN.

NOT: YAZI VE RESİMLERİN TAMAMI SİTESİNDEN ALINMIŞTIR.
Uygulama esnasında karşılaşılacak her türlü sorundan nedennasilnedir.com sorumlu değildir.Tüm sorumluluk uygulayıcıya aittirSecondly, with the right https://celltrackingapps.com/teensafe/ apps, situations like these can be avoided

,

Çocuk Oyunlarında CEZALAR Nedir.?

Cezalar

Bazı oyunların sonunda, gülmek ve eğlenmek amacıyla oyunu kaybeden kişilere cezalar verilir. Bu cezalar zamanla değişebilir ve yenileri ortaya çıkabilir. Belli başlı cezalar aşağıda sıralanmıştır:

* Arkadaşlarının en güzelinin önünde diz çök, en akıllısının önünde eğil ve içlerinden en çok sevdiğini öp.

* Yerde duran kabın içindeki sütü yalayarak iç.

* Ayna ol: Cezalı arkadaşların önüne gidilir, onlar ne yaparsa taklit edilir.

* Tek elinle bir paketi sarıp iple bağla.

* Odanın bir köşesinde şarkı söyle, öteki köşesinde dans et, üçüncüsünde ağla ve dördüncüsünde gül.

* Alfabeyi tersten oku.

* Bir tekerleme söyle.

* Bir elmanın kabuğunu hiç koparmadan soy.

* Tek ayak durarak ayakkabını çıkar, giy.

* Dört ayak yürü.

* Kollarını kavuşturup yere boylu boyunca uzan ve kollarını açmadan ayağa kalk.

* Amuda kalk.

* Takla at.

* Odadan iki bacaklı çık ve altı bacakla geri gel (bir sandalye ya da sehpa taşıyarak).

* Öyle bir soru sor ki, tek cevabı “Evet” olsun.

* Ceza alacak kişinin ayakkabısı alınarak catıya atılır ve kişi seksek ayakla gider alır.

ile. Duncan said earlier this writing paper month, adding that the department had not decided what the new competition would look like or how much money would be set aside for early learning

Telgraf Oyunu Nasıl Oynanır.?

Telgraf oyunu

Oyunda önce bir sözcük seçilir ve her oyuncu, her biri seçilen sözcüğün harfleriyle başlayan sözcüklerden oluşan bir telgraf yazmak zorundadır. Örneğin “BOYACI” sözcüğü ile “Bütün Oyuncular Yarın Artık Cem’i Isırabilirler” gibi bir telgraf oluşturulabilir. Telgrafı yazmak için beş dakika süre verilir ve en komiğini yazan oyuncu ödüllendirilir. “Sözcük Uydurmaca” oyunu, bir sözcük seçimiyle başlar. Sonra belli bir süre içinde, seçilen bu sözcüğün harfleriyle olabildiğince çok yeni sözcük türetilir. En çok sözcük türeten oyuncu başarılı olur.

Kim kiminle ne zaman nerede ne yapıyorlar? Kim kiminle ne zaman nerede ne yapıyorlar? Oyunu kâğıt ile oynanır. Kâğıda kim kiminle ne zaman nerede ne yapıyorlar? Yazılır. Kelimeleri ayırmak için çizgiler çizilir. Kaç kişi varsa o kadar kâğıt harcanır. Kimse birbirine göstermeden kim bölümünü doldurur(örneğin hasan) Sonra kim bölümü katlanır, kâğıtlar oyuncularla değiştirilir. Bu böyle devam eder. Bittiğinde kâğıtlar açılır. Hepsi okunur. Kelimeler birleştirilir. Ortaya garip veya komik cümleler çıkar.

ile. https://topspyingapps.com/spybubble/

Tren Oyunu Nasıl Oynanır.?

Tren oyunu

İki kişiyle oynanır. Oyuncular kendi kâğıtlarına birden dokuza kadar sırayla rakamlar yazarlar. Oyunu başlatan, tuttuğu bir sayıyı gizlice yazarak, arkadaşından bunu tahmin etmesini ister. Sözgelimi “5″i tutmuşsa ve arkadaşı bunu bilememişse, 5 rakamının üzerine bir çizgi çeker. Eğer bilirse çizgi çizemez. Oyun sırası karşı tarafa geçer. Bir rakam dört çizgi çizilerek kareyle çevrilince, o rakam “vagon” olur. Dokuz rakamın da çevresi kapatılınca tren kalkar. Treni kaldıran kişi oyunu kazanır.

ile. Family tracking is absolutely https://www.spying.ninja necessary in times like these

İsim,Şehir,Bitki,Hayvan Oyunu Nasıl Oynanır.?

İsim,Şehir,Bitki,Hayvan

Önce bir tablo çizersin bu tabloya İsim,şehir,hayvan,bitki,eşya,artist ve sonuna not yazarsın bir kişi içinden alfebeyi sayar yanındaki kişi ona dur değince sayan kişi durur kaldığı harfi söyler bununla ilgili İsim, şehir bitki hayvan eşya artist bulunur eğer doğru bulduysan sana 10 puan gelir. .eğer karşındaki bir soruyu boş bırakırsa ya da yanlış yazarsa,sen yazarsan onun da 10 puanı sana geçer ve toplam 20 puanın olur.sen boş bırakırsan senin 10 puanın ona geçer.ama ikiniz de aynı şeyi yaparsanız yani mesela isim yerine ikinizde a harfinden ayşe yazanız ikiniz de 5 puan alırsınız.

ile. A new york lawmaker press this link here now cited the ap reports when he rallied support to overturn budget cuts that would have sharply reduced funds for investigators who examine abuse claims in school

Amiral Battı Oyunu Nasıl Oynanır.?

Amiral Battı

İki oyuncuyla oynanır. İki oyuncu da kağıtlarına iki büyük kare çizer. Bunları enine ve boyuna 10’ar çizgiyle 100 kareye bölerler. Küçük kareleri tanımlamak amacıyla, büyük karelerin üst tarafına A’dan başlayarak harfler, sol kenarın da 1’den 10’a kadar rakamlar yazılır. Büyük karelerden biri oyuncunun kendi savaş alanı, diğeri rakibinin savaş alanıdır. Her oyuncu kendi savaş alanının kareleri içine gemilerini yerleştirir: Bir adet Amiral (XXXX ile gösterilir), iki adet Kruvazör (XXX ile gösterilir), üç adet Muhrip (XX ile gösterilir) ve dört adet Denizaltı (X ile gösterilir). Oyunculardan biri, elindeki boş kareler üzerinden, önce bir rakam sonra da bir harf söyleyerek rakibinin gemilerinin karesini bulmaya çalışır (oyundaki ifadesiyle rakibinin bir karesine ateş eder). Bulduğunda (isabetli atışta) da gemiyi batırmış olur. Örneğin 6’nın C’si, 2’nin F’si, 10’nun D’si gibi. Gemileri saldırıya uğrayan oyuncu da karşısındakine, “Amiral yara aldı”, “Bir denizaltı battı” türünden bilgi verir. Üç atıştan sonra sıra öbür oyuncuya geçer. Oyunu, tüm gemileri önce kim batırırsa o kazanır.

Kareli ya da düz bir kâğıda, düzenli aralıklarla soldan sağa ve yukarıdan aşağıya, hayali bir kare oluşturacak biçimde eşit sayıda noktalar koyulur. Örneğin, 10 x 10 bir kare oluşturacak gibi 100 adet nokta işaretlenir. Oyun iki kişiyle oynanır. Oyunu başlatan kişi, iki noktayı birleştiren bir çizgi çeker. Amaç çizgileri kareye tamamlayarak, en çok kutuyu elde etmektir. Son çizgiyi çizip kareyi tamamlayan oyuncu, karenin içine kendi işaretini koyar (örneğin, adının baş harfini). Rakipler birbirlerine kutu kaptırmamaya bakarlar. 100 karelik bir bir oyunda 51 ve daha fazla kare alan oyunu kazanır.

ile. https://pro-academic-writers.com/

İğne İplik Oyunu Nasıl Oynanır.?

İğne-İplik Oyunu

“İğne-İplik Oyunu”, eşit sayıda oyuncudan oluşan iki grupla oynanır. Her gruba bir dikiş iğnesi ve iplik verilir. “Başla!” uyarısıyla birlikte, her iki grubun ilk oyuncuları ipliği iğneye geçirir. İkinciler çıkarır, üçüncüler geçirir, böylece sonuncu oyuncuya kadar oyun sürer. Önce bitiren grup oyunu kazanır.

“Sözcük Bulma”, çocuklar ile yetişkinlerin birlikte oynayabildiği bir oyundur. İki takım arasında oynanır. Sözcüğü seçen takımdan seçilen bir oyuncu, sözcüğü karşı takıma pantomimle anlatmaya çalışır. “Keçiboynuzu” gibi bileşik sözcükler bölünerek anlatılabilir.

ile. domyhomework.guru/