NEDİR

 • Gen nedir.? Gen ne işe yarar.? Gen ne demek.?

  Gen, bir kalıtım birimi. Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir. Popüler ve gayrıresmi kullanımda gen sözcüğü, “ebeveynden çocuklarına geçen belirli bir karakteristiği taşıyan...

 • Genetik mühendisliği nedir.?

  Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim alanıdır. Bu uygulamalarla uğraşan bilim insanlarına “genetik mühendisi” denir. Genetik mühendisleri,...

 • Greenpeace Nedir. Nasıl Kuruldu.? Amacı Nedir.?

  Greenpeace, birkaç kişinin kiraladıkları kırık dökük bir tekne ile nükleer denemeleri protesto etmek için ABD’nin Alaska eyaletinden, Amchitka’daki nükleer deneme sahasına gitmeleri ile 1971 yılında...

 • Elektronik Oylama Nedir.? Nasıl yapılır.?

  Elektronik oylama sisteminde, yurttaşların oy vermek için gittikleri seçim merkezlerine bilgisayar temelli oylama istasyonları kuruluyor. Kişiler, oylarını dijital olarak işaretliyor. Elektronik oy sistemi çeşitleri, seçim...

 • Bulvar nedir.? Bulvar nerede olur.? Bulvar ne demek.?

  Bulvar, Fransızcadan türetme bir kelimedir.  Birkaç trafik şeridinden ve yaya kaldırımından oluşan, yeşillendirilmiş geniş cadde. İlk bulvarlar Antik Çağda Ortadoğu’da, örneğin, Antiokheia’da (Antakya) yapılmıştır. Bulvar...

 • Sokak nedir.? Sokak ne demek.? Sokak Nasıl olur.?

  Sokak, üzerinde ulaşımın sağlandığı, cadde ve bulvarın küçüğüne verilen yolun adıdır. Sokak, yayalara veya taşıtlara hizmet için kullanılmaktadır. Sokaklar stabilize olabilirken, asfalt dökülmüş sokaklar da...

 • Cadde nedir.? Cadde ne demek.? Cadde nasıl olur.?

  Cadde, sokağın bir büyüğüne verilen ulaşıma ayrılmış yolun adıdır. Günümüzde hemen hemen tüm dünyada caddelere rastlamak mümkündür. Büyük şehirlerde cadde tanımında yer alan hemen hemen...

 • Yolsuzluk nedir.? Yolsuzluk neye denir.? Yolsuzluk nasıl yapılır.?

  Usulsüzlük, açıdan etkinliği hukuken tam anlamıyla kontrol edilemeyen, daha çok kamu kuruluşlarında, özellikle yerel yönetimlerde oluştuğu iddia edilen, mevzuatın esnetilip görmezden gelinmesi veya ihlallere göz...

 • HSYK nedir.? HSYK kimdir.? HSYK ne iş yapar.?

  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Türkiye Cumhuriyeti’nde adli ve idari hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama, nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci...

 • Savcı Nedir.? Savcının görevi nedir.? Savcı Ne iş yapar.? Kime savcı denir.?

  Savcı (Eski dilde müddeiumumi), Ceza yargılamasında iddia makamı olarak adalete hizmet eden kişidir. Savcılık Ceza Muhakemesinde iddia görevini yaparak devlet adına ceza davası açan makamdır....

Genel Genel wordpress