Gen nedir.? Gen ne işe yarar.? Gen ne demek.?

Gen, bir kalıtım birimi. Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir. Popüler ve gayrıresmi kullanımda gen sözcüğü, “ebeveynden çocuklarına geçen belirli bir karakteristiği taşıyan biyolojik birim” anlamında kullanılır. Kromozomun kesitleri olan Devamını Oku

Genetik mühendisliği nedir.?

genetik

Genetik mühendisliği, canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek, onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim alanıdır. Bu uygulamalarla uğraşan bilim insanlarına “genetik mühendisi” denir. Genetik mühendisleri, genlerin yalıtılması, çoğaltılması, farklı canlıların Devamını Oku

Greenpeace Nedir. Nasıl Kuruldu.? Amacı Nedir.?

greenpeace

Greenpeace, birkaç kişinin kiraladıkları kırık dökük bir tekne ile nükleer denemeleri protesto etmek için ABD’nin Alaska eyaletinden, Amchitka’daki nükleer deneme sahasına gitmeleri ile 1971 yılında Kanada’nın Vancouver şehrinde doğmuştur.

Greenpeace amacının “Dünya’nın tüm çeşitliliği ile yaşamı besleme gücünü garantiye almak” olduğunu belirtir ve küresel ısınma, ormanların yok olması, aşırı avlanma, ticari Devamını Oku

,

Elektronik Oylama Nedir.? Nasıl yapılır.?

elektronik-oylama

Elektronik oylama sisteminde, yurttaşların oy vermek için gittikleri seçim merkezlerine bilgisayar temelli oylama istasyonları kuruluyor. Kişiler, oylarını dijital olarak işaretliyor.

Elektronik oy sistemi çeşitleri, seçim yönetiminin verimliliğini artırmak, sayımı hızlandırmak ve elektronik olmayan sistemlerden kaynaklanan hataları/hileleri önlemek gibi amaçlar taşıyor.

Brezilya, Hindistan, İngiltere, Venzüela ve Estonya’da genel seçimler elektronik ortamda Devamını Oku

Bulvar nedir.? Bulvar nerede olur.? Bulvar ne demek.?

Bulvar, Fransızcadan türetme bir kelimedir.  Birkaç trafik şeridinden ve yaya kaldırımından oluşan, yeşillendirilmiş geniş cadde.

İlk bulvarlar Antik Çağda Ortadoğu’da, örneğin, Antiokheia’da (Antakya) yapılmıştır. Bulvar genellikle kentin ana eksenini oluşturur; güzel ve ilginç görüş açıları yaratır. Yeşillikler görsel olarak dikkatin çevreye dağılmasını önler. Düz ve geometrik kesinlikteki bulvarlar Beaux-Arts (Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu) tasarım anlayışının bir simgesidir. Kıvrımlı Devamını Oku

Sokak nedir.? Sokak ne demek.? Sokak Nasıl olur.?

Sokak, üzerinde ulaşımın sağlandığı, cadde ve bulvarın küçüğüne verilen yolun adıdır. Sokak, yayalara veya taşıtlara hizmet için kullanılmaktadır. Sokaklar stabilize olabilirken, asfalt dökülmüş sokaklar da mevcuttur.

Sokak tanımı, Orta Çağ Avrupa’sında dar ve uzun yaya geçitleri için kullanılmıştır. Zamanla hemen hemen tüm Avrupa’da bugün bile görülebilen dar sokaklar, çağların ilerlemesiyle, yayalar dışında atlı taşımacılık için de kullanılmaya başlanmıştır. 19. yüzyılda otomobilin icadıyla beraber geniş sokakların bu taşımacılığa yetmemesi yüzünden, çoğu sokak yerini caddelere bırakmıştır.

Ancak Kuzey Amerika’da ve özellikle ABD’de en başta inşa edilen geniş sokaklar, genel olarak ihtiyaçları karşılamaya yetmiştir. Günümüzde ABD, dünyanın en geniş caddelerine sahiptir.

Sokaklar, Asya’da sadece ticaret yollarını, şehirdeki hatları kapsamaktadır. Asya ve Afrika’da sokaklar batıdaki gibi taşlarla döşeli olarak yapılmamış, bunun yerine topraktan yapılmıştır. Özellikle, kimi yerlerde hiçbir sokak & cadde izine rastlanmamıştır. Ancak günümüzde dünyanın her yerinde olduğu gibi doğu şehirleri asfalt sokaklara sahiptir. A grant from the seachange-lodestar collegepapers.co.uk/ college paper writing service fund for nonprofit collaboration will help underwrite the legal costs associated with the acquisition

Cadde nedir.? Cadde ne demek.? Cadde nasıl olur.?

Cadde, sokağın bir büyüğüne verilen ulaşıma ayrılmış yolun adıdır. Günümüzde hemen hemen tüm dünyada caddelere rastlamak mümkündür. Büyük şehirlerde cadde tanımında yer alan hemen hemen tüm yollar asfalt kullanılarak yapılmaktadır.

Caddeler, çok eskilerden beri dünya üzerinde ulaşımda kullanılmaktadır. Özellikle Mezopotamya’da bulunan Ur şehrindeki caddeler, Çin’de, Roma’da ve Antik Yunanistan’da rastlanan yollar dünyanın en eski caddelerini oluşturmaktadır.

Cadde tanımı çağlara göre değişiklik göstermiştir. Başta, taştan örülmüş tüm yollar cadde niteliği görürken, günümüzde özellikle otomobilin icadıyla beraber asfalt yollar cadde standardını oluşturmaktadır. Günümüz dünyasında ise caddeler, günlük yaşamda oldukça yoğun bir dolaşıma sahip, yayalara ve taşıtlara hizmet eden bir tür ulaşım birimi olarak görülmektedir. Dünyadaki ülkelere göre en uzun cadde sıralamasına bakıldığında, ABD, 6,430,366 km’lik karayolu hattıyla ilk sırada, Hindistan 3,383,344 km ile ikinci sırada, Çin Halk Cumhuriyeti ise 1,870,661 km ile üçüncü sırada yer almaktadır. Making a little extra dough was evidently on the mind of terence braxton, a middle help me with my math homework school gym teacher in pensacola, florida, who allegedly took daily $1 bribes from his students to let them sit out his class

,

Yolsuzluk nedir.? Yolsuzluk neye denir.? Yolsuzluk nasıl yapılır.?

Usulsüzlük, açıdan etkinliği hukuken tam anlamıyla kontrol edilemeyen, daha çok kamu kuruluşlarında, özellikle yerel yönetimlerde oluştuğu iddia edilen, mevzuatın esnetilip görmezden gelinmesi veya ihlallere göz yumulması halleri olarak tanımlanabilir.

Örnek olarak: Bir belediye park yapmayı planlamaktadır ve bu park yapımı işi için en uygun fiyatı almak ve devleti zarara uğratmamak için ihale açarak belirtilen şartlarda en uygun fiyatı veren firmaya bu işi yaptırması gerekir. Bunun yerine bir belediye çalışanı bu park yapım  işini ihale yapmadan kendi çıkarları açısından bir yakınına yada akrabasına ihale yapmadan verir ise bu yolsuzluk olur. While its presence in wisconsin districts is smaller than skyward’s, it operates statewide student-information systems, similar https://essaynara.com to those envisioned in wisconsin, in a number of states

HSYK nedir.? HSYK kimdir.? HSYK ne iş yapar.?

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Türkiye Cumhuriyeti’nde adli ve idari hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama, nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayrıma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme veya görevden uzaklaştırma işlemlerini yapan kurum. Başkanı Adalet Bakanı’dır. Only recently has the learning theory caught up with those hunches, and now we’re at a see the facts here now place where we really can test design hypotheses based on what we know about the science of learning, he said

Savcı Nedir.? Savcının görevi nedir.? Savcı Ne iş yapar.? Kime savcı denir.?

Savcı (Eski dilde müddeiumumi), Ceza yargılamasında iddia makamı olarak adalete hizmet eden kişidir. Savcılık Ceza Muhakemesinde iddia görevini yaparak devlet adına ceza davası açan makamdır. Bu makamdaki yetkiliye Savcı adı verilmiştir.  Ayrıca kısaltılmış bir şekilde savcı, suç haberinin kendisine ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunmak, kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar oluştuğunda dava açmak ve yürütmek, mahkemelerin verdiği kararları yerine getirmek ve kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak durumunda olan ve yürütme organı içinde yer alan bir devlet memuru olarak tanımlanabilir.

 

Adalet Bakanlığının kontrolü altında, ceza mahkemelerinde amme (kamu) davasını açan, hukuk ve idare mahkemelerinde amme (kamu) menfaatini temsil eden, cezaların yerine getirilmesini teminle vazifeli kılınan, yargı kuvveti karşısında devleti temsil eden kanuni şartlara sahip memur; müdde-i umumi. Modern savcılık teşkilatının kurulması, 1879 yılından sonra, Fransa’nın öncülüğünde gerçekleşmiştir. İslam Hukukunun uygulandığıOsmanlı Devletinde savcılık yoktu. İslam Hukukunda suçluyu takip etme, mahkemede hakkını savunma, şikayet, suçtan zarar görenin görevidir. Ancak mağdurun hakkına kavuşması, suçlunun bir an önce cezalandırılması için devletçe her türlü tedbir alınırdı. Ülkemizde modern anlamda savcılık, Savcılık Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu Muvakkatı ile girmiştir (1879). 1982 Anayasasından önceki kanunlarda da savcılık müessesesine yer verilmektedir. Savcıya, cumhuriyet adına görev yaptığını belirtmek üzere “Cumhuriyet Savcısı” adı verilmektedir. Eskiden Savcı yerine Müdde-i Umumi ifadesi kullanılırdı. Danıştayda savcılık işini yapanlara “Kanun Sözcüsü” denilirken, şimdi onlara da “Danıştay savcısı” denilmektedirsavcı

Savcının vazife ve selahiyeti, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda ve başka kanunlarda düzenlenmiştir.

Savcının görevleri: 1) Araştırma ve kovuşturma görevi, 2) Amme davasını açma ve yürütme, 3) Emniyet tedbirlerine başvurabilme (yakalama, arama, elkoyma gibi), 4) Kanun yoluna başvurma (temyiz etme gibi), 5) Cezaların infazını sağlama, 6) Tebliği gereken kararları ve çağrı belgelerini tebliğ etme, 7) İsim, yazı düzeltme davaları gibi bazı hukuk davalarıyla ilgili görevler. Savcıların her türlü özlük hakları, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılır. Savcı, yürütme organı içerisindedir. adalet Bakanı, savcının üstüdür; ona emir verebilir. Yaptığı iş yargı olmadığından savcı, hakim gibi bağımsız değildir. Kolluk görevlileri adli işlerde savcının emrinde olup, onun yardımcılarıdır. A ratio of input to output of your materials https://topspyingapps.com/ is a good measure