‘NEDİR’ Kategorisi İçin Arşiv

Datalogger Nedir.? Data Logger ne işe yarar.?

Datalogger bir bilgiyi önceden ayarlanmış zaman aralıklarına göre kaydedebilen cihazlardır. cihazları aynı zamanda veri kaydedici olarak da adlandırılır. cihazları çoğunlukla saha çalışmalarında, nakliye sırasındaki izlemelerde, ısıtma /soğutma / havalandırma testlerinde, sorun belirlemede, kalite çalışmalarında, genel araştırma ve eğitim bilimlerinde çalışanlar için idealdir. Veri kaydediciler geniş uygulama alanı olan cihazlardır. Tamamına Bak

Eprom Nedir.? Eprom Ne İşe Yarar.? Eprom Kullanımı

Silinip Programlanabilir Salt Okunur Bellek (Erasable Programmable Read Only Memory) , güç kaynağı kapatılsa bile üzerindeki veriyi saklayabilen bir çeşit bilgisayar hafıza yongasıdır. Diğer bir deyişle bu veriler kalıcıdır. Bu, normalde elektronik devrelerde kullanılandan daha yüksek voltaj sağlayan bir elektronik cihaz tarafından her biri ayrı ayrı programlanmış olan bir kayan geçit transistörleri “floating gate transistors” dizilimidir. Bir kere programlandıktan sonra EPROM, sadece kuvvetli mor ötesi ... Tamamına Bak

QNX Nedir.? QNX Nerede Kullanılır.? QNX Ne işe yarar.?

QNX  Unix benzeri, gerçek zamanlı işletim sistemidir. Mikrokernel yapılı bir işletim sistemi olan QNX'in mantığı, işletim sistemi elemanlarının çoğunun küçük uygulamalar şeklinde çalıştırılmasıdır. Bu, daha geleneksel bir yapı olan ve işletim sisteminin tek parça olarak çalıştığı ve dev kısımlardan oluşan Monolitik çekirdek (kernel) içeren diğer işletim sistemlerinden çok farklıdır. QNX'in mikrokernel yapısı, sistem hâlâ çalışmakta iken, istenmeyen özelliklerin veya programların kapatılarak üzerlerinde düzenlemeler, geliştirmeler yapılmasına olanak ... Tamamına Bak

Sabun Nedir.? Sabun Ne İşe Yarar.? Sabun Nasıl Yapılır.?

Sabun, suyla birleştiğinde temizlemede kullanılan maddelerden kalıp ya da sıvı şekilde olanlara verilen genel ad. Sabunun temizleyici etkisi, suyu çeken ince bir tabaka ile yağ parçacıklarını sarabilme yeteneğinden doğar. Evlerde kullanılan sabunlar, doğada bulunan bitkisel ve hayvani yağlardan elde edilen yağ asitlerinin tuzlarıdır. Serbest halde bulunan karboksilli asitlerden de çeşitli sabunlar yapılabilir. Sentetik temizleme maddelerinin kullanıldığı 1930 yılından itibaren aynı manada kullanılan sabun ve deterjan kavramları birbirinden ... Tamamına Bak

Aspir Nedir.? Aspir Nasıl Üretilir.? Aspir Ne İşe Yarar.?

Aspir, kuraklığa dayanıklı, yazlık karakterde ve ortalama 110-140 gün arasında yetişebilen tek yıllık bir uzun gün yağ bitkisidir. Aspir, genellikle 80–100 cm arasında boylanabilir, dikenli ve dikensiz formları olan, dikenli formların dikensizlere göre daha fazla yağ içerir. Sarı, beyaz, krem, kırmızı ve turuncu gibi değişik renklerde çiçeklere sahiptir. Yaklaşık 2.5–3.0 m derinlere gidebilen bir kazık kök sistemine sahiptir. Tohumları, beyaz, kahverengi ve üzerinde koyu çizgiler ... Tamamına Bak

Kimyasal tepkime Nedir.?

Kimyasal tepkime (kimyasal reaksiyon), iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır. Kimyasal olay ve kimyasal değişme kavramlarıyla eşanlamlıdır. Tamamına Bak

Antoloji Nedir?

Antoloji, seçki veya güldeste bir konu ya da beğeniye göre, derlenen metinlerin bulunduğu eser. Divân-ı Lügati't-Türk, Türk edebiyatındaki ilk seçki olarak görülebilir. Şair mecmuaları, tezkireler, cönkler de seçki olarak kabul edilir. Edebiyat eserlerinden seçme parçaları bir araya toplayan kitaplara denir. Yunanca'daki "anthos" (çiçek) ile "legein" Tamamına Bak

Analoji Nedir?

Analoji, iki farklı şey arasındaki benzerliklerden hareket edilerek birisi için dile getirilenlerin diğeri için de söz konusu olduğunu ileri sürmektir. Astronomi, antropoloji, psikoloji gibi daha çok benzetmeler yoluyla sonuca gitmek zorunda kalınan bilgi dallarında kullanılan bir problem çözme/sonuca ulaşma yöntemidir. Ulaşılan sonuçlar, gözlem ve deneyle kanıtlanmadıkça ihtimal düzeyinde kalır. Analojide benzetme, ilişkinin muhakeme edilmesini gerektiren analoji türüdür. Basit bir dille açıklamak gerekirse a:b=c:d ifadesinde belirtilen (kuş:gaga=kedi:diş) ... Tamamına Bak

Kavas Nedir.? Kavas Ne Demek.?

Kavas; elçilik, konsolosluk, banka, patrikhane, otel gibi kurumlarda kendine has bir üniformayla görev yapan koruma görevlisi ve hizmetlilere verilen addır. “Kavas” kelimesi esasen Arapça kökenli olup “oklu asker” veya “ok yapan”, “okçu” anlamlarına gelir. Türkçe ’nin farklı yörelerinde ise “kavas” kelimesi buğday ölçme kabı, aptal, budala gibi anlamlarda da kullanılır. Safety always first even when you've bitten the bullet and gotten them a smartphone, it https://spying.ninja/spy-on-whatsapp ... Tamamına Bak

Baro Nedir.? Baro ne işe yarar.?

Baro;Avukatlık mesleğine mensub olanların, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan münasebetlerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek Tamamına Bak
Copyright © 2019 Neden-Nasıl-Nedir. All rights reserved.
Kullanma Klavuzu - Kullanma Klavuzlar - Kullanma Klavuzu - vestel - arelik - beko - vaillant - bosch - beyaz eya - televizyon - buzdolab - amar makinas - klima - kombi - dvd - uydu alc - cep telefonu