NEDİR

 • Borsa Nedir?

  Borsalar,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından işlem görmesi kabul edilen menkul kıymetlerin (kıymetli evrakların) ve diğer sermaye piyasası araçlarının belli bir düzen ve güven içinde alım-satımının sağlanması...

 • Enflasyon Nedir

  Çağımızın ekonomideki vebası sayılan enflasyon nedir? Bu hastalıktan korunabilme yakalanıldığı taktirde tedavisi var mıdır? Bu çağımızın en önemli ekonomik hastalığı acaba yalnızca tek tıp bir...

 • Ay’a Yolculuk Ay Nedir

  İnsanoğlunun Ay’a ayak basmasından bu yana tam 30 yıl geçti. Bundan tam 30 yıl önce bir insan ilk kez Ay’a ayak bastı. İnsan için küçük...

 • Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri nelerdir.

  İstanbul (İHA) – Televizyonda şiddet görüntülerini izleyen çocukların, bunları hayatın çok normal ve kabul edilebilir bir parçası olarak algıladıkları belirtildi. Araştırma sonuçlarına göre, şiddet içeren...

 • Tropik Sera İklimi Sera İklimi Nedir

  Tropik Sera İklimi Nedir Yerküreyi ikiye ‘bölen’ Ekvator çizgisinin her iki yanında yer alan bölgeye tropik kuşak denir. Burası her zaman sıcak (kış ortalaması 20°...

 • Proteinler – Protein Nedir – Protein çeşitleri – Proteinin yapısı

    Protein Nedir ? Amino asitlerin belirli türde, belirli sayıda ve belirli diziliş sırasında karakteristik düz zincirde birbirlerine kovalent bağlanmasıyla oluşmuş polipeptitlerdir. Amino asitlerin polimerleridirler....

Genel Genel wordpress