Naftalin Nedir

Maden kömürü katranından elde edilen bir madde. beyaz renkli kendine has özel kokulu, parlak kristal yapılı bir bileşiktir. organik yapılıdır. naftalinin güve ve benzeri böceklere karşı öldürücü bir etkisi vardır. Bu sebeple hemen hemen bütün evlerde kullanılır. Naftalin ayrıca boya yapımında özellikle siyah boya yapımında kullanılır

Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen orta ve ağır yağlardan ayrıştırılır. Beyaz pulcuklar biçiminde, billur yapılı bir katıdır. Keskin ve kendine özgü bir kokusu vardır. Yoğunluğu 1,15 olup, 80 °C’de erir, 217 °C’de kaynamaya başlar. Suda erimez, alkolde ise, ısıyla doğru orantılı olarak artan bir yoğunlukta çözünür. atmosfer ortamında kolaylıkla buhar laştığından haşere ile mücadelede kullanılır. Güveleri uzaklaştırdığından yünlü kumaş ve kürkleri korumakta kullanılır

Sanayide eritici, yakıt ve boya hammaddesi olarak eczacılık ve parfümeride ise ara madde olarak kullanılır. Ayrıca lavaboların temizlenmesinde büyük rol oynar. naftalin, katı halden gaz hale sıvı olmadan geçer. Buna süblimleşme denir.

Yorum yazabilmek için giriş yapmalısınız Login

Bu Yazıya Yorum Yapın

Genel Genel wordpress