Neron kimdir.?

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (15 Aralık 37 – 9 Haziran 68), esas adı Lucius Domitius Ahenobarbus olan ve aynı zamanda Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus olarak da bilinen, Julio-Claudian Hanedanı’nın beşinci ve son Roma İmparatoru. Nero, büyük amcası Claudius tarafından tahtın vârisi olarak evlatlık edinilmiştir. Nero Claudius Caesar Drusus olarak, İmparator Claudius’un ölümünün ardından, 13 Ekim 54’de Roma tahtına oturmuştur.

54 – 68 yılları arasında İmparatorluğu yöneten Nero, saltanatı boyunca dikkatini daha çok diplomasi, ticaret ve imparatorluğun kültürel sermayesinin arttırılması üzerine yöneltmiştir. Tiyatrolar yapılmasını emretmiş ve atletizm yarışmaları düzenlemiştir. Saltanatı sırasında, Part İmparatorluğu ile başarılı bir savaş yapılmış ve ardından barış müzakereleri yürütülmüş (58–63), 60–61 arasındaki Britinya İsyanı bastırılmış ve Yunanistan’la diplomatik bağlar güçlendirilmiştir. 68 yılında bir askeri darbe ile devrilen Nero, Roma Senatosu’nun idam tehdidi altında, katibi Epaphroditos’un yardımıyla kendini öldürmek zorunda kalmıştır.

Popüler tarih Nero’yu çapkın ve zorba olarak hatırlar; imparator ve Hıristiyanlara ilk zulmedenlerden biri olarak bilinir. Bu hikâyeler, bazı erken dönem Hıristiyan yazarlarla birlikte tarihçiler Tacitus, Suetonius ve Cassius Dio’un anlattıklarına dayanır. Öte yandan bazı eski kaynaklara göre Nero, halkın gözünde hükümdarlığı sırasında ve sonrasında oldukça popülerdi. Nero, güzel sanatlar, müzik ve spor etkinliklerinin coşkulu bir hamisiydi. Kendisini eleştirenler bunun imparatorluğun zararına olduğunu iddia etmişlerdir. Nero’nun saltanatını gerçekle kurguyu birbirinden tamamen ayırarak ele almak mümkün değildir. Fakat Nero’nun Roma yanarken lir çaldığı bilgisi yanlıştır. Yangın sırasında Nero, yangından 56 kilometre uzakta deniz kenarındaki yazlık evindeydi. Nero, haberi aldığında hemen Roma’ya gitti ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Nero, 15 Aralık 37’de Lucius Domitius Ahenobarbus adıyla, Başkent Roma yakınlarındaki liman kenti Antium’da doğmuştur. Nero, Gnaeus Domitius Ahenobarbus ve İmparator Caligula’nın kız kardeşi Genç Agrippina’nın tek oğludur. Nero sözcüğü, Hint-Avrupa dil ailesine mensup Osco-Umbrian dil grubundan Sabelik dilinde: güçlü, yiğit ve mutlu anlamlarına gelir.

Lucius’un babası Lucius Domitius Ahenobarbus, aynı ismi taşıyan Konsül Gnaeus Domitius Ahenobarbus ve Aemilia Lepida’nın oğullarıdır. Gnaeus, aynı zamanda Marcus Antonius ve Küçük Octavia’nın kızları Yaşlı Antonia tarafından torunudur. Yine Octavia’dan dolayı İmparator Augustus’un 2. kuşak yeğenidir. Nero’un babası praetor olarak görev yapmıştır ve geleceğin imparatoru Caligula’ya doğu seyahatinde eşlik eden görevlilerinin arasından bulunmuştur. Nero’un babası, tarihçi Suetonius tarafından bir katil olarak tasvir edilmiş ve İmparator Tiberius tarafından vatana ihanet, zina ve ensest ile suçlanmıştır. Tiberius’un ölümü bu suçlamalardan kurtulmasını sağlamıştır.[4] Gnaeus, Lucius henüz üç yaşındayken ödem (ya da “su toplanması”) sonucu 39 yılında ölmüştür.

Lucius’un annesi Genç Agrippina, Augustus ve karısı Scribonia’nın kızları Yaşlı Julia ve kocası Marcus Vipsanius Agrippa tarafından torununun kızıdır. Agrippina’nın babası Germanicus, Augustus’un karısı Livia’nın ve öte yandan Marcus Antonius ve karısı Octavia’nın torunudur. Germanicus’un annesi Küçük Antonia, Genç Octavia ve Mark Antony’nin kızıdır. Octavia ise Augustus’un ikinci büyük kız kardeşidir. Germanicus aynı zamanda Tiberius’un evlatlık oğludur. Birçok antik tarihçi Agrippina’yı üçüncü kocası İmparator Claudius’u öldürmekle itham ederler.

  Complete coverage stimulus bill clears house with school aid intact by alyson klein printer-friendly essay on how to write an essay email article reprints comments googletag

Yorum yazabilmek için giriş yapmalısınız Login

Bu Yazıya Yorum Yapın

Genel Genel wordpress