Savcı Nedir.? Savcının görevi nedir.? Savcı Ne iş yapar.? Kime savcı denir.?

Savcı (Eski dilde müddeiumumi), Ceza yargılamasında iddia makamı olarak adalete hizmet eden kişidir. Savcılık Ceza Muhakemesinde iddia görevini yaparak devlet adına ceza davası açan makamdır. Bu makamdaki yetkiliye Savcı adı verilmiştir.  Ayrıca kısaltılmış bir şekilde savcı, suç haberinin kendisine ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunmak, kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar oluştuğunda dava açmak ve yürütmek, mahkemelerin verdiği kararları yerine getirmek ve kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak durumunda olan ve yürütme organı içinde yer alan bir devlet memuru olarak tanımlanabilir.

 

Adalet Bakanlığının kontrolü altında, ceza mahkemelerinde amme (kamu) davasını açan, hukuk ve idare mahkemelerinde amme (kamu) menfaatini temsil eden, cezaların yerine getirilmesini teminle vazifeli kılınan, yargı kuvveti karşısında devleti temsil eden kanuni şartlara sahip memur; müdde-i umumi. Modern savcılık teşkilatının kurulması, 1879 yılından sonra, Fransa’nın öncülüğünde gerçekleşmiştir. İslam Hukukunun uygulandığıOsmanlı Devletinde savcılık yoktu. İslam Hukukunda suçluyu takip etme, mahkemede hakkını savunma, şikayet, suçtan zarar görenin görevidir. Ancak mağdurun hakkına kavuşması, suçlunun bir an önce cezalandırılması için devletçe her türlü tedbir alınırdı. Ülkemizde modern anlamda savcılık, Savcılık Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu Muvakkatı ile girmiştir (1879). 1982 Anayasasından önceki kanunlarda da savcılık müessesesine yer verilmektedir. Savcıya, cumhuriyet adına görev yaptığını belirtmek üzere “Cumhuriyet Savcısı” adı verilmektedir. Eskiden Savcı yerine Müdde-i Umumi ifadesi kullanılırdı. Danıştayda savcılık işini yapanlara “Kanun Sözcüsü” denilirken, şimdi onlara da “Danıştay savcısı” denilmektedirsavcı

Savcının vazife ve selahiyeti, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda ve başka kanunlarda düzenlenmiştir.

Savcının görevleri: 1) Araştırma ve kovuşturma görevi, 2) Amme davasını açma ve yürütme, 3) Emniyet tedbirlerine başvurabilme (yakalama, arama, elkoyma gibi), 4) Kanun yoluna başvurma (temyiz etme gibi), 5) Cezaların infazını sağlama, 6) Tebliği gereken kararları ve çağrı belgelerini tebliğ etme, 7) İsim, yazı düzeltme davaları gibi bazı hukuk davalarıyla ilgili görevler. Savcıların her türlü özlük hakları, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılır. Savcı, yürütme organı içerisindedir. adalet Bakanı, savcının üstüdür; ona emir verebilir. Yaptığı iş yargı olmadığından savcı, hakim gibi bağımsız değildir. Kolluk görevlileri adli işlerde savcının emrinde olup, onun yardımcılarıdır. A ratio of input to output of your materials https://topspyingapps.com/ is a good measure

Yazar Hakkında

'in 1319 yazısı bulunmaktadır..

Yorumunuzu Bırakın

Eğer profil resminizin görünmesini istiyorsanız gravatar'a ücretsiz kaydolabilirsiniz.

Yorum yollayabilmek için giriş yapmalısınız.

Copyright © 2019 Neden-Nasıl-Nedir. All rights reserved.
Kullanma Klavuzu - Kullanma Klavuzlar - Kullanma Klavuzu - vestel - arelik - beko - vaillant - bosch - beyaz eya - televizyon - buzdolab - amar makinas - klima - kombi - dvd - uydu alc - cep telefonu