Etiketler ‘nasıl yapılır’

Numara taşınabilirliği

Numara Taşınabilirliği, abonelerin numaralarını başındaki kodu ile birlikte, fiyat avantajları ve sunulan servisleri göz önünde bulundurarak tercih ettikleri mobil telefon operatörüne (Örneğin, GSM taşıyabilmeleri anlamına gelir. Bu uygulama sayesinde, abone bir anlamda numarasının gerçek sahibi olur. Taşınabilirlik, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece mobil operatörlerle sınırlı olmayıp, normal telefon hatlarını da kapsamaktadır. Yani sözgelimi, evdeki telefonun numarası, olduğu gibi (Alan koduyla birlikte toplam 10 rakam olarak) gereğinde bir mobil telefon operatörüne taşınabilir ve taşımadan sonra bu numara artık Tamamına Bak

Biyoyakıt

Biyoyakıtlar kısa süre önce yaşamış organizmalar ya da onların metabolik çıktılarından elde edilir. Petrol, kömür gibi doğal yakıtlar ya da nükleer yakıtlardan farklı olarak, yenilenebilir enerji kaynağıdırlar. Biyoyakıtların bir diğer tanımı ise, "içeriklerinin hacim olarak en az %80'ni son on yıl içerisinde toplanmış canlı organizmalardan elde edilmiş her türlü yakıt"tır. Biyokütleler de, petrol ve kömür gibi, güneş enerjisinin depolanmış halidirler. Bitkiler güneş enerjisini fotosentez aracılığıyla tutarlar. Tamamına Bak

Biyodizel Nedir.?

Dr. Rudolf Diesel mineral yağ ve bitkisel yağ gibi farklı yakıtlarla çalışabilecek dizel motoru icat etmiştir. Dr. Diesel’in ilk deneyleri ciddi hatalarla sonuçlandı. Fakat 1900 yılında Paris’teki Dünya Sergisinde icat ettiği motoru gösterdiği zaman bu motor % 100 yerfıstığı yağıyla çalışıyordu. Dr. Diesel 1911 yılında dizel motorların bitkisel yağlarla beslenebileceğini belirtmiş, bunu kullanan ülkelerde tarımın gelişmesine önemli katkılarda bulunabileceğini söylemiştir. 1912 yılında ise Diesel şöyle demektedir; “Motor yakıtlarında bitkisel yağların kullanımı bugün önemsiz gibi görünebilir. Fakat bu yağlar zamanla petrol kadar ve günümüzün katranı kadar önemli olacaktır.” Tamamına Bak

Yoga Nedir.?

Yoga sözcüğü dünyanın en eski anadili olan Sanskrit dilindendir. Yoga sözcüğü Yuj sözcüğü ile aynı kökten gelmektedir. Yuj boyunduruk demektir. Bu nedenle de Yoga kontrol etme anlamına gelmektedir. Yani Yoga vücudun, duyguların ve zihnin mükemmel kontrolü demektir.Aynı zamanda, Yoga birleştirmek anlamına da gelir, yani insanı evrendeki canlı ve cansız olan her şeyle birleştirmek demektir. ......Günümüzdeki değişik yaşam şartları insanı ... Tamamına Bak

Zeytinyağı nasıl yapılır.?

Çeşitli sistemlerle elde edilen natürel zeytinyağı tüketiciye sunulmadan önce, kalitesinde meydana gelebilecek bozulmaların önlenmesi için uygun koşullarda saklanması gerekmektedir. Etkin ve sağlıklı bir depolama yapabilmek için zeytinyağının biyolojik ve kimyasal özellikleri ile depolama materyallerinin bazı özelliklerinin tam olarak bilinmesi gerekmektedir. Günümüz zeytinyağı sanayii daha büyük üretim ünitelerine doğru yol aldıkça işletmelerde kullanılan depolama tanklarının kapasiteleri de üretim potansiyeli ile orantılı olarak artmaktadır.... Tamamına Bak

Crack Nedir?

Crack Nedir? Crack kelimesinin sözlük anlamı çatlatmak , kırmaktır.Yani bir programı crack etmek ; o programın güvenliğinde çatlak bir yer bulup programı değiştirmek anlamına gelir. Crack Programları Nasıl Çalışır? Crack programlarının değişik çalışma stilleri vardır.Bazıları direkt çalıştırılabilir dosya (.exe) üzerinde değişiklikler yapar. bazılarıda .dll .ini gibi sistem dosyalarında Tamamına Bak
Copyright © 2019 Neden-Nasıl-Nedir. All rights reserved.
Kullanma Klavuzu - Kullanma Klavuzlar - Kullanma Klavuzu - vestel - arelik - beko - vaillant - bosch - beyaz eya - televizyon - buzdolab - amar makinas - klima - kombi - dvd - uydu alc - cep telefonu