Etiketler ‘UZAY’

Astronot nedir.? (Uzayadamı)

Uzayadamı, uzay görevlerine katılmak üzere eğitilen kişi. İnsanlı uzay uçuşlarının seyrekliği nedeniyle eğitim gören uzayadamlarının bir kısmı yedek kadroda kalarak uzay görevi alamadı. Buna karşılık, uzay turistleri, gerekli eğitimi aldıkları için uzayadamı olarak Tamamına Bak

Mir Nedir.?

Mir (Rusça: Мир, dünya veya barış) oldukça başarılı bir Sovyet uzay istasyonu. İlk modülü 19 Şubat 1986'da uzaya gönderildi. İnsanlığın uzayda uzun süre düzenli olarak içinde yaşadığı ilk uzay araştırma istasyonudur. Yapılan uluslararası işbirliği sayesinde, çeşitli milletlerden uzayadamlarının kullanımına açıldı. Yörüngede 1986 ile 1996 yılları arasında gönderilen pek çok modül ile başarılı bir şekilde kenetlendi. 23 Mart 2001 tarihinde görevi sona erdi ve atmosfere girerek yanması sağlandı. Mir, daha önce Sovyetler Birliği tarafından gönderilmiş olan Salyut serisi uzay istasyonları baz alınarak yapılmıştır (1971 yılına kadar yedi Salyut uzay istasyonu gönderilmişti). Esas olarak Rus yapımı insanlı Soyuz roketleri Tamamına Bak

Sera etkisi nedir.?

Evrencik üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına da sera etkisi denir. Atmosferde bu gazların miktarının artması ısınmayı artırır. Günümüzdeki tehlike, karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarindaki artışın bu dogal sera etkisini şiddetlendirmesinde yatmaktadır. Binlerce yıldır Tamamına Bak

Uzay nedir.?

Uzay �ok eski d�nemlerden beri insanlar?n b�y�k ilgisini �ekmi?, sonu olup olmad???; varsa, s?n?rlar?n?n nereye kadar uzand??? bilginleri ve felsefecileri yak?ndan ilgilendirmi?tir. Uzayda yer alan g�kcisimlerinin incelenmesi, bunlar?n hareketlerinin di?er g�kcisimlerinin davran??lar?na yayg?nla?t?r?lmas?, uzay hakk?nda �ok az da olsa kimi fikirlerin ortaya at?lmas?n? sa?lad?. �a?lar ge�tik�e insanlar?n daha g��l� teleskoplarla uzay? incelemesi uzay hakk?ndaki bilgileri art?rd?. U�an cisimlerin ortaya �?kmas?yla D�nya'y? �evreleyen yak?n uzay hakk?ndaki ... Tamamına Bak
Etiketler: ,
Copyright © 2019 Neden-Nasıl-Nedir. All rights reserved.
Kullanma Klavuzu - Kullanma Klavuzlar - Kullanma Klavuzu - vestel - arelik - beko - vaillant - bosch - beyaz eya - televizyon - buzdolab - amar makinas - klima - kombi - dvd - uydu alc - cep telefonu