Zekât Nedir.?

Zekât (Arapça: الزكاة), İslam’ın en büyük beş emrinden biridir. Kelime olarak; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamına gelir. Dinî anlamıyla ise; nisap miktarı zenginliğe sahip olan Müslüman’ın Allah’ın hakkı olanlara verilmesini emrettiği belli miktarda malı vermesidir. Veren kimseyi cimrilikten, kirlerinden ve günahlardan temizlediği ve malında berekete vesile olduğuna inanıldığı için, kelime manası ile dinî manası arasında bir bağ vardır.

Örfte, mecburi olmayan küçük bağışlar için kullanılan sadaka kelimesi de, Kur’an’da ve hadiste zekât manasında

Zekâtın hükmü

Zekât, hicretin ikinci yılında, Ramazan orucundan sonra farz kılındı, İslam’ın beş şartından birisidir.

Kur’an-ı Kerim’de zekâtı emreden pek çok ayet vardır. Bunlardan birisi:

“İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler varya, onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.” mealindeki Bakara Suresi, 277. ayetidir. Bu ayette beraber zikredilen namaz ve zekât kelimeleri Kur’an-ı Kerim’de aynı ifade ile birçok yerde daha tekrarlanmıştir. Bu ayetlerden bir kısmı sırasıyla: Bakara Suresi 177. ve 271., En’am Suresi 141., Tevbe Suresi 11. ve 60., Enbiya Suresi 73., Nur 37., Beyyine Suresi 5. ayetleridir.

Muhammed’in de bu konudaki hadislerinden birkaç örnek:

“İslam, beş esas üzerine kurulmustur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmektir.” (Tirmizi İman-3; Buhari İman-1;Müslim İman-21)

“Mallarınızı zekât ile koruyunuz. Hastalıklarınızı sadaka ile iyileştiriniz, bela dalgalarını dua ve niyaz ile karşılayınız.” (Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, Bilmen Yay.,Sy.435)

Zekâtın İslam dinindeki yeri

Zekât, dinin direği olan namaz ibadetinden hemen sonra gelmekte ve birlikte zikredilmektedir. İkisinin birbirine bağlanmasının en mühim hikmeti, namazın dinin direği, zekâtın ise İslam’ın köprüsü olmasidir. Namaz, dini koruyan, zekât asayişi temin eden ilahi iki esastır.

İslam’a göre ebedî saadetin başta gelen şartlarından biri olan zekât, öylesine kuvvetli bir iman azametidir ki; müminlerle kanlı çarpışmalara giren müşriklerin tövbe edip namaz kılmaları ve zekât vermeleri halinde, savaş halinin kalkacağı ve eski müşriklerin bu alametlerle birlikte müminlerin din kardeşi vasfını kazanacakları bildirilmiştir. (Tevbe Suresi 5.Ayet; “Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yargılayan, esirgeyendir.” )

Zekâtın dindeki ehemmiyeti içindir ki; Muhammed’in vefatından sonra halife seçilen Ebubekir, zekât vermeyenlerle savaşmış ve bununla ilgili olarak şöyle söylemiştir:

“Allah’a yemin ederim ki, namazla zekâtın arasını ayıranlarla mutlaka savaşacağım. Çünkü zekât malı bir haktır. Allah’a yemin ederim ki; Resulullah’a vermiş oldukları bir deve yularını dahi bana vermezlerse, bu sebeble onlarla mutlaka savaşırım.” (Ebu Davud; Zekat:1)

Zekât vermenin şartları

 • Müslüman olmak.
 • Akıllı olmak.
 • Büluğ çağına girmek.
 • Özgür olmak.
 • Nisap miktarı mala sahip olmak.
 • Nisap miktarı malın üzerinden 1 yıl geçmesi.
 • Zekât verdiğin malın sahibi olmak.

Zekât vermenin bir şartı da borçlu olmamaktır; bir borçlu elindeki parayla önce borcunu ödemeli. Borçlu olana zekât farz değil.

Zekât kimlere verilir

Zekât şu gruplardaki kişilere verilir;

 • Fakirlere verilir.
 • Zekât toplayıcı tahsildara verilir.
 • Müellefe-i kulube verilir. (Müellefe-i Kulub, İslam dinine yeni kabul etmiş kişilerdir.)
 • Kölelere verilir.
 • Borçlulara verilir.
 • Allah yolunda bulunanlara verilir.
 • Yolda kalmışlara verilir.

Fakir, nisap miktarı mala sahip olmayan kişilere denir. Miskin hiçbir şeyi olmayan kişilere denir. Buna göre miskinler, fakirlerden daha muhtaçtır.

Zekât kimlere verilmez

 • Gayri Müslimlere zekât verilmez.
 • Fakir olan ana babaya zekât verilmez.
 • Büyük babaya, büyük annneye zekât verilmez.
 • Kişi nikahlı olan hanımına zekât veremez.
 • Kişi çocuklarına ve torunlarına zekât veremez.
 • Peygamberimizin neslindenim kimselere zekât verilmez.

topspying.com/how-can-you-track-a-cell-phone-number/

Yazar Hakkında

'in 1319 yazısı bulunmaktadır..

“Zekât Nedir.?” İçin Yorum Yok

 • elif 4 Aralık, 2008, 5:49 tarihinde dediki...

  SELAMLAR NASILSINIZ ASLINDA ÇOK GÜZEL BİLGİLER EDİNDİM VE ÇOK GÜZELDİ YA ASLINDA ZEKAT DUA ETMEK GİBİ BİŞEY YANİ SEVAP KAZAN MAKTIR

Yorumunuzu Bırakın

Eğer profil resminizin görünmesini istiyorsanız gravatar'a ücretsiz kaydolabilirsiniz.

Yorum yollayabilmek için giriş yapmalısınız.

Copyright © 2019 Neden-Nasıl-Nedir. All rights reserved.
Kullanma Klavuzu - Kullanma Klavuzlar - Kullanma Klavuzu - vestel - arelik - beko - vaillant - bosch - beyaz eya - televizyon - buzdolab - amar makinas - klima - kombi - dvd - uydu alc - cep telefonu